آرشیو اخبار

نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با  دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران

نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران

به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها، نشست هفتگی به منظورپاسخگویی و پیگیری مشکلات دانشجویان با حضورمسئولین اداره کل خوابگاه ها وجمعی ازدانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران در روز دوشنبه ۵ آذرماه سال جاری ...