اطلاعیه ها - آرشیو

فراخوان ثبت‌نام همیار دانشجویی به ازای اسکان ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۱ - نوبت دوم (شبانه)

فراخوان ثبت‌نام همیار دانشجویی به ازای اسکان ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۱ - نوبت دوم (شبانه)

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۱ - نوبت دوم (شبانه) می‌رساند؛ اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران در نظر دارد برای تکمیل ظرفیت همیار دانشجویی به ازای اسکان در نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (بهمن ...