اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه شرایط بازگشت و حضور دانشجویان تائید شده ساکن نیسمال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (بهمن ۹۹) در خوابگاه‌های دانشگاه تهران

اطلاعیه شرایط بازگشت و حضور دانشجویان تائید شده ساکن نیسمال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (بهمن ۹۹) در خوابگاه‌های دانشگاه تهران

ضمن تبریک سال جدید و آرزوی سلامتی برای کلیه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه‌های دانشگاه تهران، با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و وضعیت نارنجی شهر تهران، شرایط بازگشت و حضور دانشجویان تائید ...