اطلاعیه ها

مسابقه  استندآپ کمدی یک

مسابقه استندآپ کمدی یک

امور فرهنگی اداره کل خوابگاه ها با توجه به شرایط موجود و به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان وارتقا سطح مشارکت و نشاط جمعی وهمچنین کشف و بهره مندی از توانایی های دانشجویان، در ...

مسابقه دکلمه شعر ۱

مسابقه دکلمه شعر ۱

امور فرهنگی اداره کل خوابگاه ها با توجه به شرایط موجود و به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان وارتقا سطح مشارکت و نشاط جمعی وهمچنین کشف و بهره مندی از توانایی های دانشجویان، در ...

گزارشات مسابقات دهه فجر ۹۸

گزارشات مسابقات دهه فجر ۹۸

با توجه به برگزاری مسابقات ورزشی دهه مبارک فجر خوابگاه دختران، فایل گزارش برگزاری مسابقات برای استحضار تقدیم حضور می گردد.