اطلاعیه ها

برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت عید غدیر خم

برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت عید غدیر خم

واحد تربیت بدنی خواهران در نظر دارد به مناسبت عید سعید غدیرخم و با هدف حفظ روحیه نشاط و شادابی کارکنان خانم، مسابقه دارت را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تاریخ سه شنبه مورخ ۱۴/‏۵‬ ...

مسابقه مقاله نویسی به مناسبت عید قربان

مسابقه مقاله نویسی به مناسبت عید قربان

امور فرهنگی اداره کل خوابگاه ها با توجه به شرایط موجود و به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان وارتقا سطح مشارکت و نشاط جمعی وهمچنین کشف و بهره مندی از توانایی های دانشجویان، در ...

برگزاری مسابقه به مناسبت عرفه

برگزاری مسابقه به مناسبت عرفه

امور فرهنگی اداره کل خوابگاه ها با توجه به شرایط موجود و به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان وارتقا سطح مشارکت و نشاط جمعی وهمچنین کشف و بهره مندی از توانایی های دانشجویان، در ...

مسابقه ادبی دهه کرامت

مسابقه ادبی دهه کرامت

امور فرهنگی اداره کل خوابگاه ها با توجه به شرایط موجود و به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان وارتقا سطح مشارکت و نشاط جمعی وهمچنین کشف و بهره مندی از توانایی های دانشجویان، در ...