اخبار و رویدادها

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه گالری

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها، آقای دکتر حبیبا معاون محترم دانشجویی دانشگاه روزدوشنبه ۸ مهر ماه سال جاری ازخوابگاه های دانشجویی پسران خوابگاه های ...

اهدای تخت دانشجویی به خوابگاه های دانشگاه تهران

اهدای تخت دانشجویی به خوابگاه های دانشگاه تهران گالری

هشتمین محموله از هدایای خیرین که توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران تهیه و ارسال گردیده است . این هدایا شامل۲۰۰عدد تخت دانشجویی می باشد که جهت تجهیز اتاق دانشجویان ساکن خوابگاه ها به کوی دانشگاه ...

اهدای موکت به خوابگاه های دانشگاه تهران

اهدای موکت به خوابگاه های دانشگاه تهران

نهمین محموله از هدایای خیرین که توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران تهیه و ارسال گردیده است . این هدایا شامل ۱۲۰ رول موکت به متراژ ۹۰۰۰ متر می باشد که جهت تجهیز اتاق ...