اخبار و رویدادها - آرشیو

گزارش تکمیلی تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران

گزارش تکمیلی تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران گالری

به گزارش روابط عمومی خوابگاه‌ها با توجه به تاکید مدیر کل خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران در تاکید تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی، گوشه‌ای از اقدامات کوتاه مدت صورت گرفته و همچنین اقدامات میان مدت در ...