اخبار و رویدادها - آرشیو

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران در خوابگاه های دانشجویی

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران در خوابگاه های دانشجویی گالری

به گزارش واحد روابط عمومی اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران، در این نشست دانشجویی که بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳/‏۰۸/‏۹۸‬ در محل سرپرستی خوابگاه فاطمیه و روز شنبه ۱۸/۸/۹۸ در محل نمازخانه خوابگاه ...

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه گالری

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها، آقای دکتر حبیبا معاون محترم دانشجویی دانشگاه روزدوشنبه ۸ مهر ماه سال جاری ازخوابگاه های دانشجویی پسران خوابگاه های ...