اخبار و رویدادها - آرشیو

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی با دانشجویان ساکن خوابگاه ۱۶ آذر ۲

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی با دانشجویان ساکن خوابگاه ۱۶ آذر ۲ گالری

به گزارش واحد روابط عمومی اداره کل خوابگاه‌ها، در این نشست دانشجویی که روز شنبه مورخ ۲۳/‏۰۹/‏۹۸‬ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ صورت پذیرفت. آقایان دکتر اسماعیلی مدیر کل، رنجبر معاون اداری و مالی و ...

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی با دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی با دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران گالری

این نشست در روز دوشنبه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۹۸‬ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ صورت پذیرفت. آقایان دکتر اسماعیلی مدیر کل اداره خوابگاه‌ها، دکتر مقدس مدیر کل بهداشت و درمان دانشگاه، رنجبر معاون اداری و مالی و ...