اخبار و رویدادها - آرشیو

رویداد «آینده روشن» افتتاح شد | آغاز ترم تابستانه فشرده دانشجویان دانشگاه تهران با طعم اردو، تحول آموزشی و همراه شدن فرآیند آموزش با رویکرد فرهنگی

رویداد «آینده روشن» افتتاح شد | آغاز ترم تابستانه فشرده دانشجویان دانشگاه تهران با طعم اردو، تحول آموزشی و همراه شدن فرآیند آموزش با رویکرد فرهنگی

ترم تابستانه فشرده ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰ دانشگاه تهران به صورت یک برنامه اردویی در کوی دانشگاه تهران آغاز شد.

رویداد «آینده‌ی روشن در دانشگاه تهران دریچه‌ای به دانشگاه تمدن‌ساز» به میزبانی اداره کل خوابگاه‌ها برگزار می‌شود

رویداد «آینده‌ی روشن در دانشگاه تهران دریچه‌ای به دانشگاه تمدن‌ساز» به میزبانی اداره کل خوابگاه‌ها برگزار می‌شود

رویداد «آینده‌ی روشن در دانشگاه تهران؛ دریچه‌ای به دانشگاه تمدن‌ساز» با طعم اردو، به میزبان اداره کل خوابگاه‌ها از ۲۲ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.