اخبار و رویدادها

جلسه شورای معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان و دانشکده‌های دانشگاه تهران در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه شورای معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان و دانشکده‌های دانشگاه تهران در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران برگزار شد گالری

آخرین جلسه شورای معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان و دانشکده‌های دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱، روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه در سالن کنفرانس شهید مفتح مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین پنجشنبه بازار در خوابگاه‌های دانشگاه تهران برای عرضۀ تولیدات دانشجویان برگزار شد

اولین پنجشنبه بازار در خوابگاه‌های دانشگاه تهران برای عرضۀ تولیدات دانشجویان برگزار شد گالری

اولین پنجشنبه بازار در خوابگاه‌های دانشگاه تهران برای عرضه خدمات علمی، فرهنگی، کتاب، تولیدات دانشجویی، صنایع دستی و هنری، سوغات شهرها، غذا و مواد خوراکی در روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفندماه برگزار شد.