ورزشی - آرشیو

گزارش ورزشی سه شنبه هفته خوابگاهها کوی پسران

گزارش ورزشی سه شنبه هفته خوابگاهها کوی پسران

غرفه تربیت بدنی که به مناسبت هفته خوابگاه­ها در خیابان اصلی کوی پسران مستقر شده، جهت مشارکت بیشتر دانشجویان به انجام فعالیت­های بدنی، روز سه شنبه تاریخ ۲۵/۰۲/۹۷ اقدام به برگزاری مسابقات پنالتی گل کوچک ...