مطالب مرتبط با کلید واژه

جلسه شورای عمومی


برگزاری ششمین جلسه شورای عمومی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران

برگزاری ششمین جلسه شورای عمومی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران گالری

ششمین جلسه شورای عمومی اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران، روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰، با حضور دکتر وجهی، رئیس سازمان دانشجویان و معاون دانشجویی دانشگاه، در سالن کنفرانس کوی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب