مطالب مرتبط با کلید واژه

کوی دانشگاه تهران


اتصال خط هفت مترو تهران به کوی دانشگاه تهران جدی‌تر شد

اتصال خط هفت مترو تهران به کوی دانشگاه تهران جدی‌تر شد گالری

به منظور تسهیل در عبور و مرور دانشجویان و اتصال کوی دانشگاه به شبکه متروی شهر تهران، روز شنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۰، جلسه ی مشترکی با حضور مهندس مسعود رنجبریان، شهردار منطقه ۶، مهندس علی امام، مدیر عامل شرکت مترو تهران و دکتر علی رضا وجهی، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در کوی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب