مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیران پیشین کوی


۳۰. دکتر محمد اسماعیلی؛ سی امین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸)

  محمد اسماعیلی (قائم شهر؛ ۱۵ آذر ۱۳۴۰) دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران بود. در تیر ماه ۱۳۹۴ به مدیرکلی خوابگاه‌های دانشگاه تهران منصوب شد. و در اسفند سال ۱۳۹۸ از این ...