مطالب مرتبط با کلید واژه

از دانشگاه تا بازار


اولین رویداد فناورانه «از دانشگاه تا بازار» برگزار خواهد شد (تمدید شد)

اولین رویداد فناورانه «از دانشگاه تا بازار» برگزار خواهد شد (تمدید شد)

اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران با همکاری هلدینگ دانش بنیان لیدکو و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خوابگاه‌های دانشگاه تهران، اولین رویداد فناورانه «از دانشگاه تا بازار» را برگزار می‌کنند.

ادامه مطلب