مطالب مرتبط با کلید واژه

یک فنجان گفتگو


دکتر محمود کمره‌ای: امتحانات نیمسال جاری به صورت مجازی خواهد بود

دکتر محمود کمره‌ای: امتحانات نیمسال جاری به صورت مجازی خواهد بود گالری

دکتر کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه، روز دوشنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰، در برنامه یک فنجان گفتگو، در جمع دانشجویان ساکنان کوی دانشگاه تهران اعلام کرد: امتحانات نیمسال جاری به صورت مجازی خواهد بود.

ادامه مطلب
دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، میهمان برنامه «یک فنجان گفتگو» خواهد بود
یک فنجان گفتگو؛

دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، میهمان برنامه «یک فنجان گفتگو» خواهد بود

اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خوابگاه‌های دانشگاه تهران، برنامه «یک فنجان گفتگو» را دوشنبه‌های هر هفته پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد کوی دانشگاه برگزار می‌کند و دوشنبه این هفته ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰، میزبان دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، خواهد بود.

ادامه مطلب
دکتر علیرضا وجهی، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران، میهمان برنامه «یک فنجان گفتگو» خواهد بود
یک فنجان گفتگو؛

دکتر علیرضا وجهی، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران، میهمان برنامه «یک فنجان گفتگو» خواهد بود

اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خوابگاه‌های دانشگاه تهران، برنامه «یک فنجان گفتگو» را دوشنبه‌های هر هفته پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد کوی دانشگاه برگزار می‌کند و دوشنبه این هفته ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰، میزبان دکتر علیرضا وجهی، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران، خواهد بود.

ادامه مطلب
دکتر کاظم فولادی قلعه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران میهمان برنامه «یک فنجان گفتگو» این هفته خواهد بود

دکتر کاظم فولادی قلعه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران میهمان برنامه «یک فنجان گفتگو» این هفته خواهد بود

اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خوابگاه های دانشگاه تهران، برنامه «یک فنجان گفتگو» را دوشنبه‌های هر هفته پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد کوی دانشگاه برگزار می‌کند و دوشنبه این هفته هشتم آذر ماه ۱۴۰۰، میزبان دکتر کاظم فولادی قلعه، عضو هیأت علمی دانشگاه با موضوع «هوش مصنوعی و نظام حکمرانی آینده» خواهد بود.

ادامه مطلب
دکتر سید محمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران میهمان برنامه «یک فنجان گفتگو» خواهد بود

دکتر سید محمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران میهمان برنامه «یک فنجان گفتگو» خواهد بود

اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خوابگاه های دانشگاه تهران، برنامه «یک فنجان گفتگو» را دوشنبه‌های هر هفته پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد کوی دانشگاه برگزار می‌کند و دوشنبه این هفته یکم آذر ماه ۱۴۰۰، میزبان دکتر سید محمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران خواهد بود.

ادامه مطلب