مطالب مرتبط با کلید واژه

حکم انتصاب


انتصاب آقای رنجبر به عنوان عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
روابط عمومی؛

انتصاب آقای رنجبر به عنوان عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران

با حکم رئیس دانشگاه تهران، «جناب آقای حمیدرضا رنجبر» به عنوان عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران منصوب شد.

ادامه مطلب