اخبار

برگزاری مسابقه به مناسبت عرفه

برگزاری مسابقه به مناسبت عرفه

امور فرهنگی اداره کل خوابگاه ها با توجه به شرایط موجود و به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان وارتقا سطح مشارکت و نشاط جمعی وهمچنین کشف و بهره مندی از توانایی های دانشجویان، در ...

پروژه ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در کوی دانشگاه تهران سرعت گرفت

پروژه ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در کوی دانشگاه تهران سرعت گرفت گالری

به منظور ایجاد و گسترش فضاهای خوابگاهی، در تیرماه سال جاری عملیات ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در کوی دانشگاه مجدد آغاز گردید. به همین منظور روز شنبه بیست و هشتم تیرماه جناب آقای دکتر نیلی ...

سینمای تاریخی کوی دانشگاه تهران احیا میشود

سینمای تاریخی کوی دانشگاه تهران احیا میشود گالری

به منظور توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و احیای سینمای تاریخی کوی دانشگاه تهران نشستی با حضور آقایان حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور؛ غیاثی ندوشن مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ ...

مسابقه ادبی دهه کرامت

مسابقه ادبی دهه کرامت

امور فرهنگی اداره کل خوابگاه ها با توجه به شرایط موجود و به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان وارتقا سطح مشارکت و نشاط جمعی وهمچنین کشف و بهره مندی از توانایی های دانشجویان، در ...