عمومی

نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه فاطمیه

نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه فاطمیه گالری

به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها ، دیدارهفتگی با دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران و مسئولین اداره کل خوابگاه ها روزدوشنبه ۷ آبان ماه سال جاری در دفتر سرپرستی خوابگاه فاطمیه ...

بازدید از ساختمان ۴ جانبازان کوی دانشگاه

بازدید از ساختمان ۴ جانبازان کوی دانشگاه گالری

روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ دکتر اللهیاری مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر، دکتر اسماعیلی مدیر کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران به اتفاق مسئولین دو اداره کل با حضور در ساختمان ...

نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با  دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران

نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران

به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها، نشست هفتگی به منظورپاسخگویی و پیگیری مشکلات دانشجویان با حضورمسئولین اداره کل خوابگاه ها وجمعی ازدانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران در روز دوشنبه ۵ آذرماه سال جاری ...