فرهنگی - آرشیو

تماشای تئاتر رسول

تماشای تئاتر رسول

در برنامه ای با همکاری اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران و سرای محله منطقه امیر آباد ، دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران به تماشای تئاتر فرهنگی-مذهبی رسول پرداختند.

گزارش برگزاری جشن شب یلدا در تالار الغدیر کوی دانشگاه و تالار دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران

گزارش برگزاری جشن شب یلدا در تالار الغدیر کوی دانشگاه و تالار دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران

گزارش برگزاری جشن شب یلدا در تالار الغدیر کوی دانشگاه و تالار دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران، مراسم جشن شب یلدا سال۱۳۹۷ در تاریخ های ۲۸/۹/۱۳۹۷ ...

گزارش برگزاری جشن شب یلدا در خوابگاه های دخترانه شهید چمران و فاطمیه دانشگاه تهران

گزارش برگزاری جشن شب یلدا در خوابگاه های دخترانه شهید چمران و فاطمیه دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران، مراسم جشن شب یلدا سال۱۳۹۷ در تاریخ های ۲۸و ۲۹ آذر، با همکاری مرکز مشاوره خوابگاه شهید چمران و فاطمیه با حضور خانم دکتر سعادت ...