۲۱. علی غیاثی ندوشن؛ بیستو یکمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱)

 

علی غیاثی ندوشن (ندوشن یزد؛ ۱۳۴۳) دانش آموخته رشته جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و معاون فرهنگی و دانشجویی کوی دانشگاه در دوران ریاست محمد کاظم کوهی بود.

در بهمن ۱۳۷۹ به ریاست کوی منصوب شد و در اسفند ۱۳۸۱‬ از این سمت کناره گرفت. «برگزاری هفته فرهنگ استان‌‬ها»، ایجاد خطوط تلفن داخلی کوی، احداث فاضلاب کوی دانشگاه، توسعه خطوط اینترنت، بهسازی کامل آشپزخانه‌های شماره یک و دو، افتتاح خوابگاه کیانوری و تکمیل خوابگاه متأهلین سعادت‌آباد از وقایع و اقدامات دوران ریاست ایشان بوده است.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰