راهنمای تلفن

آدرس پستی:

ایران - تهران - خیابان کارگرشمالی - روبروی خیابان پانزدهم - کوی دانشگاه تهران

 

کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۱۱۵۴

دورنگار: ۸۸۰۱۲۰۲۴ (۲۱-۰۰۹۸)

پست الکترونیکی: kooy@ut.ac.ir

 

 

شماره تلفن‌های اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

حوزه مدیرکل

سمت نام و خانوادگی تلفن تماس
دفتر مدیرکل عباس محمودیان 82095527
دفتر معاون اجرایی

حوزه معاونت دانشجویی

مسئول پذیرش مریم بهاروند 88632388
مسئول خوابگاه‌های متاهلین علی شهبازی 82095610
پذیرش متاهلین زهرا مشهدی عباسی 82095610
پذیرش برادران مرضیه رخشانی 82095611
پذیرش برادران زهرا یاری 82095611
پذیرش برادران ساحل ناصری 82095612
پذیرش برادران سطح شهر اکبر معصومی 88969741
پذیرش برادران (امور دانشجویان خارجی) کفایت چشم بر زمین 82095612
پذیرش دختران فرزانه شکری 88013701
امور تغذیه بهمن نعمتی 82095829
امور تغذیه آرمین چهرمنوری 82095530
دفتر سرپرستی خواهران لیلا عبدی‌پور 88013702

حوزه معاونت اجرایی

انفورماتیک شعله اعلائی 82095512-14
انفورماتیک یاسر ساور سفلی 82095512-14
پشتیبانی ابراهیم قاسمی 82095506
پشتیبانی امیرعلی حسنی 82095515
امین اموال کاظم توکلی 82095664
دفتر اموال امین اله‌وردی‌زاده 82095663
دبیرخانه، امور اداری و رفاهی اصغر سلیمانی گتابی 82095525
رئیس حسابداری ابراهیم لطفی 82095706
حسابداری الهام شاپوری 82095520
حسابداری مریم غیاثی فر 82095518
حسابداری ملیحه شالباف 82095517

حوزه معاونت فرهنگی

روابط عمومی

صابر میرزائی

82095700
امور فرهنگی برادران محب علی خزائی 82095508
امور فرهنگی خواهران کبری حسینی 82095536
کتابخانه برادران محب علی خزائی 82095508
کتابخانه خواهران کبری حسینی 82095536
تربیت بدنی برادران علی آدینه وند 82095540
تربیت بدنی خواهران مریم منصوری 82095529

ارتباط با اورژانس کوی           88000215


آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۱