خوابگاه عطار نیشابوری

خوابگاه عطار که در میدان انقلاب - خیابان قدس - کوچه فردانش - پلاک ۱۲ واقع است از ۵ سال قبل بعنوان خوابگاه دانشجویی مورد استفاده قرار گرفت. این خوابگاه دارای دو بال غربی و شرقی می‌باشد.

 

 

 

بال غربی:

بال غربی این خوابگاه در ۶ طبقه و دارای ۲۵ اتاق می باشد. این بال دارای ۶ سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال و اجاق گاز می‌باشد. در طبقه اول این بال سالن مطالعه قرار دارد.

طبقه دوم:

اتاق‌های شماره ۲۰۱ - ۲۰۲- ۲۰۳، ۲۰۴ و ۲۰۵ در این طبقه قرار دارند.

طبقه سوم:

اتاق‌های شماره ۳۰۱ - ۳۰۲- ۳۰۳ ، ۳۰۴ و ۳۰۵ در این طبقه قرار دارند.

طبقه چهارم:

اتاق‌های شماره ۴۰۱ - ۴۰۲- ۴۰۳، ۴۰۴ و ۴۰۵ در این طبقه قرار دارند.

طبقه پنجم:

اتاق‌های شماره ۵۰۱ - ۵۰۲- ۵۰۳، ۵۰۴ و ۵۰۵ در این طبقه قرار دارند.

طبقه ششم:

اتاق‌های شماره ۶۰۱ - ۶۰۲- ۶۰۳، ۶۰۴ و ۶۰۵ در این طبقه قرار دارند.

 

بال شرقی:

بال شرقی خوابگاه عطار در ۵ طبقه و دارای ۲۱ اتاق می باشد. این بال دارای ۹ سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال، اجاق گاز می باشد.

طبقه اول:

اتاق‌های شماره ۱۰۲- ۱۰۳، ۱۰۳ در این طبقه قرار دارند.

طبقه دوم:

اتاق‌های شماره ۲۰۱- ۲۰۲- ۲۰۴- ۲۰۵ و ۲۰۳- ۲۰۶ در این طبقه قرار دارند.

طبقه سوم:

اتاق‌های شماره ۳۰۱- ۳۰۲- ۳۰۴- ۳۰۵ و ۳۰۳- ۳۰۶ در این طبقه قرار دارند.

طبقه چهارم:

اتاق‌های شماره ۴۰۱- ۴۰۱- ۴۰۴- ۴۰۵ و ۴۰۳- ۴۰۶ در این طبقه قرار دارند.


آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۱