قرائت خانه ها

برادران
- قرائت خانه شهید مفتح: طبقه دوم و سوم کتابخانه شهید مفتح، سالن مطالعه با گنجایش ۱۰۰۰ نفر می باشد. این قرائت خانه به صورت ۲۴ ساعته برای دانشجویان قابل استفاده می باشد.

خواهران
۱- خوابگاه کیانوری: در این خوابگاه دو سالن مطالعه که هر کدام با مساحت ۳۰ متر مربع قرار گرفته است.
۲- مجتمع چمران: تمام ساختمانها خواهران دارای سالن قرائت خانه می باشند.
۳- مجتمع فاطمیه: تمام ساختمان ها (فاطمیه ۱ الی ۵) دارای سالن قرائت خانه در زیرزمین خود می باشند.


آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷