مدیرکل

دکتر هادی غفوریان یاور پناه (رزومه‌‌‌)

پست الکترونیک: ghafoorian@ut.ac.ir

 

 

 

 

تحصیلات

 • دکتری (PhD)، مدیریت مالی، دانشگاه صنعتی مالزی (UTM)، سال 1394

 • کارشناسی ارشد (M.Sc)، مدیریت دولتی با گرایش مالی، سال 1386

 • کارشناسی، مدیریت دولتی، از دانشگاه تهران، سال 1378

 • دیپلم، ریاضی و فیزیک، سال 1374

 

سوابق اجرایی

 • منتخب مدیر امور فرهنگی و اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 • معاون آموزشی و پژوهشی مرکز کارآفرینی

 • مدیر دفتر مجلات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 • مدیر دفتر پژوهش های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 • معاون پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

 • مدیر کل خوابگاه های دانشگاه تهران

 

موفقیت ها و تقدیرها

 • پژوهشگر برتر در سال های 1394 و 1395

 • کارشناس برتر پژوهشی در استان قم 1395

 • دبیر برتر انجمن علمی دانشگاه UTM در سال 2012

 • کارشناس نمونه دانشگاه تهران 1387

 • مدیر داخلی مجله برتر علمی پژوهشی 1385

 

عضویت در شوراها و کارگروه های تخصصی

 • عضو شورای پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای کشور

 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران

 • عضو شواری پردیس فارابی دانشگاه تهران

 • دبیر و عضو شورای فرهنگی و شورای معین پردیس فارابی

 • عضو و دبیر کمیته نظارت و ارزیابی کنگره بین المللی علوم وحیانی 1395

 • عضو کمیته تحول ادرای پردیس فارابی دانشگاه تهران

 • عضو کمیته ارتقاء منابع انسانی دانشگاه تهران

 • کارشناس ارشد نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

 • عضو کمیسیون بررسی موارد خاص آموزشی استان

 • دبیر کرسی نظریه پردازی ترویجی و ...

 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 • عضو انتشار بیش از 10 مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی؛ مجلات بین المللی و ارائه شده در کنفرانس های بین المللی

 • مجری طرح پژوهشی با عنوان (سنجش نیازهای اقتصادی و فرهنگی زنان سرپرست خانوار)، 1388

 • راهنمای طرح پژوهشی با عنوان (افزایش کارایی در فعالیتهای دامپروری) از مجموعه طرح های پژوهشی استان قم، سال 1388

 • مجری طرح تدوین برنامه راهبردی سازمان میادین شهر قم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، سال 1396

 • مجری طرح تدوین برنامه آموزشی کارکنان سازمان میادین شهر قم، سال 1396

 • ارزیاب مقالات مجله علمی و پژوهشی مجله تخصصی فرهنگ مدیریت

 • ارزیاب مقالات مجله علمی و پژوهشی مجله تخصص دانشگاه اسلامی

 • ارزیاب مقالات مجله علمی و پژوهشی مجله تخصصی IJMS و ...

 

درس های ارائه شده

 • اصول مدیریت مالی 1 و 2

 • سمینار مالی

 • مبانی مدیریت ریسک و بیمه

 • پول، ارز بانکداری

 • اقتصاد مدیریت

 • بودجه و مدیریت مالی

 • سازمان های پولی و مالی بین الملل

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی

 • چگونگی تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح سازمانی

 • مدیریت حل اختلاف

 • مهندسی مجدد و فراسوی مهندسی مجدد

 • روش ها و فنون کار با مدیران

 • فرایندها و فنون تصمیم گیری اجرایی

 • مدیریت بودجه و رویکردهای نوین

 • طرح تکریم ارباب روجوع

 • گزارش نویسی حرفه ای

 • مدیریت ارتباطات سازمانی

 • مدیریت موثر وقت

 • انگیزش در محیط کار

 

دوره های کارگاهی تخصصی پژوهشی

 • Qualitative research strategies and technique workshop

 • Endnote workshop

 • Moderator and Mediator workshop

 • How to do academic research?


آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۰