تماس با ما

فرم تماس با ما
 • 0
 • آدرس پستی:

  ایران - تهران - خیابان کارگرشمالی - روبروی خیابان پانزدهم - کوی دانشگاه تهران

   

  کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۱۱۵۴

  دورنگار: ۸۸۰۱۲۰۲۴ (۲۱-۰۰۹۸)

  پست الکترونیکی: kooy@ut.ac.ir

   

   

  شماره تلفن‌های اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران

  حوزه مدیرکل

  سمت نام و خانوادگی پست الکترونیکی تلفن تماس
  دفتر مدیرکل عباس محمودیان r.mahmoudian@ut.ac.ir 82095527
  دفتر معاون اجرایی

  حوزه معاونت دانشجویی

  مسئول پذیرش مریم بهاروند   82095614
  پذیرش برادران فرزانه شکری f.shokri@ut.ac.ir 82095612
  مسئول خوابگاه‌های متاهلین علی شهبازی a.shahbazi@ut.ac.ir 88632765
  پذیرش برادران مرضیه رخشانی rakhshani@ut.ac.ir 82095611
  مسئول خوابگاه‌های سطح شهر حسین رجبی Mhrajabi@ut.ac.ir 66964077
  پذیرش برادران (سطح شهر) اکبر معصومی masumi63@ut.ac.ir 66964077
  پذیرش متاهلین زهرا مشهدی عباسی zahraabase61@ut.ac.ir 82095610
  پذیرش خواهران زهرا یاری zyari1392i@ut.ac.ir 88013701
  پیگیری خواهران سیده رقیه نقی زاده R.naghizadeh@ut.ac.ir 82095570
  امور تغذیه بهمن نعمتی bahmannemeti@ut.ac.ir 82095829
  امور تغذیه آرمین چهرمنوری   82095829
  دفتر سرپرستی خواهران رقیه عبدی rooghayeh.abdi@ut.ac.ir 82095530

  حوزه معاونت اجرایی

  انفورماتیک شعله اعلائی alaie@ut.ac.ir 82095512-14
  انفورماتیک یاسر ساور سفلی ysavar@ut.ac.ir 82095512-14
  دفتر فنی عسگر دشتی Dashtiasgar@ut.ac.ir 88013085
  امور قراردادها ستاره منیری smonire@ut.ac.ir 88013704
  پشتیبانی ابراهیم قاسمی Ebrahimghasemi@ut.ac.ir 82095516
  پشتیبانی امیرعلی حسنی hasani58@ut.ac.ir 82095515
  امین اموال کاظم توکلی kazem-tavakkoli@ut.ac.ir 82095664
  دفتر اموال امین اله‌وردی‌زاده Allahverdi.a@ut.ac.ir 82095663
  دبیرخانه، امور اداری و رفاهی طلائی پایدار t.paydar@ut.ac.ir 82095525
  رئیس حسابداری عبداله سلطان محمدی a-soltan@ut.ac.ir 82095706
  حسابداری الهام شاپوری el_shapouri@ut.ac.ir 82095520
  حسابداری مریم غیاثی فر mghiasi@ut.ac.ir 82095518
  حسابداری ملیحه شالباف   82095517

  حوزه معاونت فرهنگی

  روابط عمومی

  صابر میرزائی

  Mirzaeisaber1343@gmail.com 82095700
  امور فرهنگی برادران محب علی خزائی khazaei.m.a@ut.ac.ir 82095508
  امور فرهنگی خواهران کبری حسینی   82095536
  کتابخانه برادران محب علی خزائی khazaei.m.a@ut.ac.ir 82095508
  کتابخانه خواهران کبری حسینی   82095536
  تربیت بدنی برادران رضا آزاد r-azad@ut.ac.ir 82095540
  تربیت بدنی خواهران مریم منصوری m-mansouri88@ut.ac.ir 82095529
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • پست الکترونیکی*
  3
 • تلفن*کد شهر را نیز وارد کنید
  4
 • موضوع*نام کامل
  5
 • متن پیام*
  6