تماس با ما

فرم تماس با ما
 • 0
 • آدرس پستی: ایران - تهران - خیابان کارگرشمالی - روبروی خیابان پانزدهم - کوی دانشگاه تهران

  کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۱۱۵۴

  دورنگار: ۸۸۰۱۲۰۲۴ (۲۱-۰۰۹۸)

  پست الکترونیکی: kooy@ut.ac.ir

  شماره تلفن‌های اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران

  حوزه مدیرکل

  سمت

  نام و خانوادگی

  پست الکترونیکی

  تلفن تماس

  دفتر مدیرکل

  عباس محمودیان

  r.mahmoudian@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۲۷

  دفتر معاون اجرایی

  حوزه معاونت دانشجویی

  دفتر معاون دانشجویی

  فرزانه شکری

  f.shokri@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۵

  مسئول پذیرش

  مریم بهاروند

  reza-mahmoodi@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۰

  مسئول خوابگاه‌های متاهلین

  علی شهبازی

  a.shahbazi@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۳

  پذیرش متاهلین

  سمیه آذرحق

  azarhagh@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۳

  پذیرش برادران

  مرضیه رخشانی

  rakhshani@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۰

  پذیرش برادران

  سعیده خرم

  saeede.khorram@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۰

  مسئول خوابگاه‌های سطح شهر

  حسین رجبی

  Mhrajabi@ut.ac.ir

  ۶۶۹۶۴۰۷۷

  پذیرش برادران (سطح شهر)

  اکبر معصومی

  masumi63@ut.ac.ir

  ۸۸۹۶۹۷۴۱

  پذیرش خواهران

  زهرا مشهدی عباسی

  zahraabase61@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۳۳

  پذیرش خواهران

  زهرا یاری

  zyari1392i@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۳۳

  پیگیری خواهران

  سیده رقیه نقی زاده

  R.naghizadeh@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۷۰

  امور تغذیه

  بهمن نعمتی

  bahmannemeti@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۸۲۹

  امور تغذیه

  آرمین چهرمنوری

   

  ۸۲۰۹۵۸۲۹

  دفتر سرپرستی خواهران

  رقیه عبدی

  rooghayeh.abdi@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۳۰

  حوزه معاونت اجرایی

  انفورماتیک

  امیر فربد انصاری

  af.ansari@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۱۲-۱۴

  انفورماتیک

  شعله اعلائی

  alaiee@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۱۲-۱۴

  انفورماتیک

  یاسر ساور سفلی

  ysavar@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۱۲-۱۴

  دفتر فنی

  عسگر دشتی

  Dashtiasgar@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۱۶

  امور قراردادها

  ستاره منیری

  smonire@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۲۱

  پشتیبانی

  ابراهیم قاسمی

  Ebrahimghasemi@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۴

  پشتیبانی

  مهدی بلالی

  m.balali@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۶

  پشتیبانی

  امیرعلی حسنی

  hasani58@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۷۰۰

  امین اموال

  کاظم توکلی

  kazem-tavakkoli@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۶۶۳

  دبیرخانه، امور اداری و رفاهی

  طلائی پایدار

  t.paydar@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۲۵

  رئیس حسابداری

  عبداله سلطان محمدی

  a-soltan@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۷۰۶

  حسابداری

  الهام شاپوری

  el_shapouri@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۲۰

  حسابداری

  مریم غیاثی فر

  mghiasi@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۱۸

  حسابداری

  ملیحه شالباف

   

  ۸۲۰۹۵۵۱۷

  حوزه معاونت فرهنگی

  امور فرهنگی خواهران

  کبری حسینی

   

  ۸۲۰۹۵۵۳۶

  امور فرهنگی برادران

  محب علی خزائی

  khazaei.m.a@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۸

  روابط عمومی

  عباس عبدالمحمدی

  abdolmohamadi92@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۷۰۰

  تربیت بدنی برادران

  رضا آزاد

  r-azad@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۰۷

  تربیت بدنی خواهران

  مریم منصوری

  m-mansouri88@ut.ac.ir

  ۸۲۰۹۵۵۲۹

  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • پست الکترونیکی*
  3
 • تلفن*کد شهر را نیز وارد کنید
  4
 • موضوع*نام کامل
  5
 • متن پیام*
  6