مطالب مرتبط با کلید واژه

اولین سوگواره ادبی بر نیزه آفتاب


اولین سوگواره ادبی بر نیزه آفتاب
اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران برگزار می کند:

اولین سوگواره ادبی بر نیزه آفتاب

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران، به همت این اداره کل، اولین سوگواره ادبی بر نیزه آفتاب، شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب