آئین نامه پذیرش میهمان

ماده ۱. هردانشجو مجاز به داشتن مهمان مادر و خواهر (خوابگاه دختران)، پدر و برادر (خوابگاه پسران) به مدت دو شب در ماه، به طور رایگان می‌باشد.

۱) در صورتیکه مادر و خواهر (خوابگاه دختران)، پدر و برادر دانشجو (خوابگاه پسران) به طور همزمان خواستار مهمان شدن باشند، تعداد روزهای پذیرش مهمان یک شب می‌شود.

ماده ۲. پذیرش مهمان دوست، مختص دانشجویان دانشگاه‌های تهران است.
۲-۱) سهمیه پذیرش مهمان دوست برای دانشجویان کارشناسی یک شب در ماه و برای دانشجویان ارشد دو شب و دکترا سه شب در ماه می‌باشد.

۲-۲) پذیرش مهمان دوست و اقوام درجه یک، بطور همزمان امکان‌پذیر نیست.

۲-۳) برای پذیرش مهمان دوست مبلغ سه هزار تومان تعیین می‌گردد.

ماده ۳. پذیرش تعداد میهمان وحضور میزبان:

۳-۱) در اتاقهای ۴ نفره و کمتر از آن تنها دو نفر مجاز هستند همزمان مهمان داشته باشند و در اتاقهای ۵ نفر به بالا تنها یک نفر اجازه داشتن مهمان را دارد.

۳-۲) پذیرش مهمان در صورتی امکان‌پذیر می‌باشد که خود دانشجو داخل اتاق حضور داشته باشد.

ماده ۴. دو هفته پیش ازشروع امتحانات پذیرش مهمان مقدور نمی باشد.

ماده ۵. بعد از ثبت مهمان در سامانه خوابگاه، مهمان و میزبان هر دو باید کارت شناسایی عکسدار معتبر به واحد انتظامات ارائه نمایند و مهمان باید موقع خروج ضمن تحویل گرفتن کارت خود، دفاتر مربوطه را نیز امضا نماید. درصورت خروج مهمان و تحویل نگرفتن کارت و اقدام به تحویل آن توسط میزبان از انتظامات، ملزم به پرداخت جریمه به ازاء هر شب هشت هزار تومان خواهد شد.

ماده ۶. فرد مهمان در صورتی که مادر و خواهر، پدر و برادر باشد تنها می تواند ۲ شب در ماه در خوابگاه بماند و نمی‌تواند مهمان فرد دیگری شود.

ماده ۷. مسئولیت تمام رفتارها و کردارهای مهمان بر عهده میزبان بوده و مهمان باید تمام قوانین مربوط به خوابگاه و اتاق را رعایت نماید. در صورت عدم رعایت موازین خوابگاهی توسط مهمان و یا عدم ترک به موقع خوابگاه، ضمن ارجاع به شورای انضباطی، از پذیرش مهمان برای میزبان به مدت دو ترم معذور بوده و مهمان خاطی برای همیشه ممنوع الورود می‌شود.

۷-۱- پذیرش مهمان برای دختران تا ساعت ۲۰ امکان‌پذیر می‌باشد و مهمان باید تا ساعت ۱۴ موعد تخلیه، خوابگاه را ترک نماید.

۷-۲- خروج مهمان از خوابگاه دختران از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

ماده ۸. هرگونه تقاضا برای پذیرش مهمان باید حداقل ۲۴ قبل در سامانه ثیت و یا در ساعات اداری، کتباً تحویل واحد پذیرش ذیربط گردد.

ماده ۹. موارد خاص درخصوص پذیرش مهمان و یا ساعات خروج مهمان (خوابگاه دختران) با نظر مدیریت امور خوابگاهها انجام می پذیرد.

ماده ۱۰. این آیین‌نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱ در ۱۰ ماده و ۹ بند به پیشنهاد مدیریت اداره کل خوابگاهها و مدیریت حراست دانشگاه به تصویب شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی _ فرهنگی رسیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ صلاح گردید و لازم الاجرا است.

* هزینه اسکان دانشجویان میهمان به شماره حساب ۱۸۷۱۱۹۰۷ بنام عواید اختصاصی کوی دانشگاه تهران واریز می‌گردد.


آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷