سایت های رایانه ای

برادران:
- سایت شهید مفتح: سایت در طبقه اول کتابخانه شهید مفتح قرار دارد و دارای ۹۸ کامپیوتر جدید مجهز به LCD و رایتر و ۲۲ کامپیوتر با مانیتور CRT می باشد، دارای اینترنت بی سیم و باسیم با سرعت دانلود ۳۰ تا ۵۰۰ کیلو بایت می باشد. ساعت کار سایت از ۸ الی ۲۴ می باشد.

خواهران:

- سایت رایانه ای مجهز به ۲۱ سیستم در طبقه اول ساختمان ۷۱ قرار دارد.

- سایت رایانه ای مجهز به ۱۶ دستگاه رایانه در خوابگاه کیانوری قراردارد.

- سایت رایانه ای مجهز به ۶۶ سیستم که در مرکز فرهنگی- هنری کوثر واقع در زیرزمین فاطمیه ۴ قرار دارد.


آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷