اداره حراست

شرح وظایف اداره حراست :

  • حراست به معنای پاسداری و مراقبت کردن و نهادی است که در قالب تشکیلات یک مجموعه اداری وجود دارد و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحرافات موجود
  • حفظ اصول و تعمیق ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات
  • ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت کشف هر گونه انحراف و تخلف و ارائه گزارش و رهنمودهای لازم در این زمینه به مراجع ذیصلاح
  • به عنوان چشم مدیر در اداره و با عنایت به اشراف اطلاعاتی به مجموعه، ارائه مشاوره‌های لازم به مدیرکل
  • پیگیری موارد نقض و تخلفات دانشجویی و... مطلع نمودن از کلیه موارد و رخدادها
  • شناسایی کانون‌ها و تشکیلات و سرشاخه‌ها و... که موجبات انحرافات اخلاقی، اقتصادی و... می‌گردد و اتخاذ تدابیر و شیوه‌های انهدام کانون‌ها و... مربوطه و اخذ تصمیمات قانونی مرتبط با سرشاخه‌ها
  • برقراری جلسات مستمر در راستای انعکاس رخدادها و اخبار و اطلاعات و تبادل شیوه‌ها و راهکارهای تصمیم‌گیری و امنیتی کنترلی و اخذ رویکردهای مدیرکل
  • دریافت و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر کلان و مقطعی از منابع قانونی و اجرایی مافوق و انتقال به مدیرکل
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۴۰۰