اخبار و رویدادها

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی با دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی با دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران گالری

این نشست در روز دوشنبه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۹۸‬ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ صورت پذیرفت. آقایان دکتر اسماعیلی مدیر کل اداره خوابگاه‌ها، دکتر مقدس مدیر کل بهداشت و درمان دانشگاه، رنجبر معاون اداری و مالی و ...

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران در خوابگاه های دانشجویی

نشست مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران در خوابگاه های دانشجویی گالری

به گزارش واحد روابط عمومی اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران، در این نشست دانشجویی که بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳/‏۰۸/‏۹۸‬ در محل سرپرستی خوابگاه فاطمیه و روز شنبه ۱۸/۸/۹۸ در محل نمازخانه خوابگاه ...