اخبار خوابگاهها > رویدادها - جزئيات اخبار
اولین جلسه کارگروه سرای سبز خوابگا‌ه‌های دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، کوی دانشگاه در اجرای برنامه راهبردی دانشگاه تهران مبنی برحفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز، هماهنگی و نظارت بر مسائل زیست محیطی در محیط خوابگاه‌ها به منظور ارتقای کیفیت زندگی از طریق تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ریزی اجرایی، اقدام به تشکیل کارگروه سرای سبز خوابگاه‌های دانشگاه تهران نموده است.

فعالیت کار گروه حول شش محور زیست محیطی انرژی، پسماند بازیافت، آب و فاضلاب، فضای سبز، تغذیه ارگانیک و هوا و صوت سامان‌دهی می‌شود.

    گروه خبري   :   اخبار عمومی تاریخ    :   1396/09/08 تعداد دفعات مشاهده    :   133 بار
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید