صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
جدول نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه ها آذر ماه

جدول نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه ها

آذر ماه 97

روز

محل برگزاری نشست

خوابگاه

ساعت

تاریخ

نشانی خوابگاه

دوشنبه

خوابگاه شهید چمران

دختران

15 الی 17

5/9/97

خوابگاه شهید چمران- دفتر امور فرهنگی

شنبه

خوابگاه رودکی

پسران

15 الی 17

10/9/97

خ قدس-  خ ایتالیا- پ 45

دوشنبه

خوابگاه فاطمیه

دختران

15 الی 17

12/9/97

خوابگاه فاطمیه- دفتر سرپرستی خوابگاه

شنبه

خوابگاه حسابی

پسران

15 الی 17

17/9/97

خ 16 آذر کوچه ادوارد براوون

دوشنبه

خوابگاه شهید چمران

دختران

15 الی 17

19/9/97

خوابگاه شهید چمران- دفتر امور فرهنگی

شنبه

13خوابگاه  آبان

پسران

15 الی 17

24/9/97

خیابان وصال کوچه ایرانی

دوشنبه

خوابگاه فاطمیه

دختران

15 الی 17

26/9/97

خوابگاه فاطمیه- دفتر سرپرستی خوابگاه

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1397/09/07 تعداد دفعات مشاهده    :   215 بار