صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
اطلاعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه تهران نیمسال اول 98-97 (دختران)
@import url(http://kooy.ut.ac.ir/scripts/cuteeditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

به نام خدا

اطلاعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه تهران (دختران )

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند، با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی اداره کل امور خوابگاهها دانشجویان شاغل به تحصیل و دارای انتخاب واحد در نیمسال اول تحصیلی 98-97 طبق جدول ذیل می­توانند در زمانبندی اعلام شده به سامانه خوابگاهی به آدرس: http://dorm.ut.ac.ir مراجعه و جهت اسکان اقدام نمایند.

لازم به توضیح است براساس نامه شماره 11607/130 مورخ 29/7/96 صندوق رفاه دانشجویان به معاون دانشجویی دانشگاه :

1-بر اساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان ، دانشجویانی که هزینه اجاره بهای ترم بهمن 96 را تسویه نکرده اند؛ خوابگاه تعلق  نخواهد گرفت.

2-طبق همین بخشنامه ، هزینه خوابگاه برای هر نیمسال مهر 97 تا مدت 90 روز مشمول 10% تخفیف خواهد بود (تا تاریخ 30/09/1397)

3-در این سامانه از روز 91 تا پایان ترم تحصیلی تخفیف حذف و هزینه خوابگاه به صورت ((نقدی بدون تخیف )) محاسبه خواهد شد.(آخرین فرصت 30/10/1397)

4- لذا درصورت عدم پرداخت تا پایان ترم تحصیلی هزینه خوابگاه مشمول جریمه دیرکرد (اصل +جریمه) خواهد شد.

5- همچنین در صورت عدم پرداخت تاقبل 30/10/1397 ؛ امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی برای ترم بعد (ترم بهمن 97) نخواهد بود مگر اینکه بدهی خوابگاه ترم قبل کاملاً پرداخت گردد.)

 (جهت  پرداخت اجاره بها  لازم است  از مرورگر  Internet Explorer  با نسخه 10 به بالا استفاده شود ضمناً تاکید می شودحتی الامکان از زمان پرداخت بین ساعت 23 الی 1 بامداد خودداری گردد.)

الف-بازه  تمدید:بازه تمدید صرفاٌ برای دانشجویانی که درترم بهمن 96 سکونت آنها در  سامانه خوابگاهی گلستان ثبت بوده و دارای سرترم آموزشی و انتخاب واحد در نیمسال مهر 97 باشند ؛ مطابق جدول ذیل  امکان پذیر خواهد بود .

 

 

مقطع / ورودی

شروع

خاتمه

توضیحات

دکتری تخصصی مهر 93 به بعد(سنواتی و مجاز)

دکتری تخصصی پیوسته  ورودی 88 الی 96

11/6/97

ساعت 15

16/6/97

ساعت 22


کارشناسی ارشد ورودی مهر95 الی 96

دکتری حرفه ای ورودی 91 به بعد

11/6/97

ساعت 16

16/6/97

ساعت 22

تمدید در مجتمع چمران و فاطمیه 4 امکان پذیر نمی باشد 

 

نکته1 -دانشجویانی که نمی توانند در(( بازه تمدید)) نسبت به ثبت اسکان در ساختمان های قبلی خود تمدید نمایند   می بایست در(( بازه رزرو)) نسبت به دریافت اتاق در فضای خالی دیگر ساختمانهای خوابگاه اقدام نمایند.

نکته 2 - دانشجویانی که موفق به تمدیداتاق قبلی خود نشده اند و یا تمایل به تمدید ندارند ، می توانند در ((بازه رزرو)) نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند.

نکته 3 - کلیه ساکنین مجاز که به علت تغییر کاربری ساختمان امکان تمدید ندارند؛در ((بازه رزرو)) نسبت به انتخاب و ثبت اتاق اقدام نمایند.

 

 

ب- بازه رزرو( روزانه غیر بومی )

مقطع / ورودی

شروع

خاتمه

توضیحات

دکتری تخصصی ورودی 93 به بعد

17/6/97

ساعت 12

19/6/97

ساعت 22

ساختمانهای تعین شده دکترای تخصصی در فاطمیه و کیانوری

کارشناسی ارشد ورودی مهر95 الی 96

17/6/97

ساعت 14

19/6/97

ساعت 22

اتاقهای خالی در ساختمانهای فاطمیه  به غیر فاطمیه 4  

(دانشجویان ارشد پردیس فنی می توانند خوابگاه سارا را برای رزرو انتخاب نمایند)

دکتری حرفه ای ورودی 91 الی 94

17/6/97

ساعت 14

19/6/97

ساعت 22

 اتاقهای خالی در ساختمانهای فاطمیه  به غیر فاطمیه 4    

دکتری تخصصی پیوسته ورودی 88 به بعد

17/6/97

ساعت 12

19/6/97

ساعت 22

اتاقهای خالی در ساختمانهای فاطمیه و چمران تعیین شده در سامانه به غیر فاطمیه 4  

کارشناسی  

ورودی  بهمن 93 وسالهای 94 الی 96 و

دکتری حرفه ای ورودی 95 الی 96

17/6/97

ساعت 15

19/6/97

ساعت 22

 

دانشجویان ورودی بهمن 93 و مهر 94 ساختمان فیض

دانشجویان ورودی بهمن94 و سال 95 در ساختمان ساختمان 70

دانشجویان ورودی 96 در ساختمان ساختمان 71

 

نکته 4: با عنایت به اینکه ساختمان فاطمیه 4 برای اسکان دانشجویان جدیدالورود ارشد با یک ظرفیت بیشتر در نظر گرفته شده است لذا امکان رزرو در این ساختمان وجود نخواهد داشت.

نکته 5: دانشجویان ارشد روزانه پردیس فنی در صورت تمایل می توانند  در(( بازه رزرو)) ، خوابگاه سارا را انتخاب نمایند.

 

ج: بازه انصراف و لغو خوابگاه ( لغو تمدید و یا رزرو اتاق)

     چنانچه دانشجویی به هر علتی از سکونت خود در خوابگاه منصرف شده و تصمیم به حذف اسکان خود گرفته باشد ؛ در صورتی که هزینه اجاره بها را پرداخت نکرده باشد ، میتواند از گزینه ((حذف )) درصفحه ثبت اسکان خود ، حداکثر تا تاریخ 21/06/1397 نسبت به لغو اسکان ترم مهر 97 اقدام نمایند. در غیر اینصورت اسکان آنهابه قوت خود باقی بوده و مبلغ هزینه اجاره بهای ترم به عهده آنها خواهد بود و در صورت عدم پرداخت بدهکار خوابگاه خواهد شد.

تبصره 1: دانشجویانی که بعد از پرداخت هزینه اجاره بها تصمیم به انصراف از خوابگاه گرفته باشند ؛ گزینه ((حذف)) غیر فعال شده و امکان لغو نخواهندداشت و چون هزینه واریزی مستقیم به حساب صندوق رفاه دانشجویان انجام شده ، طبق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان امکان عودت اجاره بها نخواهیم بود.

 

د- بازه جابجایی 

خوابگاه

مقطع

شروع

اتمام

توضیحات

مجتمع فاطمیه

کارشناسی ارشد و  دکتری حرفه ای

96/6/21

ساعت14

96/6/22

ساعت 22

جابه جایی به ساختمان فاطمیه 4 امکان پذیر نمی باشد

مجتمع فاطمیه و کیانوری

دکتری تخصصی

دکتری تخصصی  پیوسته

96/6/21

ساعت 14

96/6/22

ساعت 22

جابه جایی به ساختمان فاطمیه 4 امکان پذیر نمی باشد

 

مجتمع چمران

 

 

کارشناسی

دکتری حرفه ای

96/6/21

ساعت 10

96/6/22

ساعت 22

در ساختمانهای مجتمع چمران، جابه جایی فقط در همان ساختمانی که رزرو انجام شده ،امکان پذیر خواهد بود

نکته 6 : جابه جایی اتاق در خوابگاه های فاطمیه و کیانوری ، دانشجویان ارشد و دکتری حرفه ای در ساختمانها و اتاقهای کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای  و دانشجویان دکتری تخصصی در ساختمانها و اتاقهای دکتری تخصصی مجاز به جابجایی می باشند.

نکته7 : دانشجویان ساکن در خوابگاه سارا تنها در خود خوابگاه سارا مجاز به جابه جایی خواهند بود.

نکته 8: جابجایی دانشجویان ساکن در خوابگاه های مجتمع چمران ، فقط در همان ساختمانی  که رزرو انجام شده امکان پذیر می باشد..

نکته 9 : برای جابه جایی اتاق توجه شود که بر اساس آئین نامه خوابگاهی صندوق رفاه ؛ دانشجو در صورت جابه جایی از ظرفیت بیشتر به ظرفیت کمتر مستلزم پرداخت ما به التفاوت خواهد بود و همچنین به دلیل پرداخت مستقیم اجاره بها به حساب صندوق رفاه ، در صورت جا به جایی از ظرفیت کمتر  به ظرفیت بیشتر ، عودت مبالغ پرداخت اضافی امکان پذیر نخواهد بود .

و :یادآوری های مهم 

یادآوری 1: تخصیص خوابگاه به صورت یک نیمسال کامل می‌باشد لذا درصورت انصراف و تخلیه زود هنگام  ((بعد از بازه انصراف و لغو خوابگاه ))، با توجه به اینکه پرداخت مستقیم به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود امکان عودت اجاره بهاء پرداختی میسر نمی باشد و یا در صورت عدم پرداخت بدهکار خواهد شد.

 لازم به ذکر است که جهت  پرداخت اجاره بها  لازم است مرورگر  Internet Explorer با ورژن 10 به بالا باشد

 

یادآوری دو : با عنایت به اینکه بازه تمدید خوابگاه مختص دانشجویان ساکن ترم بهمن 96 می باشد در صورتیکه دانشجوئی بدون اطلاع پذیرش خوابگاه، اقدام به جابجایی اتاق نیمسال قبل خود کرده باشد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان تمدید اتاق فعلی دانشجو متوجه خوابگاه نخواهد گردید.

یادآوری سه : در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف اضافه به هردلیلی شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیل98-97 شناخته نشود،(مرخصی تحصیلی،حذف ترم و ...) و یا دفاع قبل از ترم داشته باشد لغو اسکان بدون عودت مبلغ اجاره خوابگاه خواهد داشت.

یادآوری چهار : در صورتیکه عدم حضور دانشجویی پس از رزرو یا تمدید خوابگاه محرز شود ؛ علاوه بر لغو سکونت خوابگاه و عدم عودت مبلغ اجاره بها ؛ دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

یادآوری پنج : عدم مراجعه دانشجویان جهت ثبت نام در تاریخهای ذکر شده به سامانه بمنزله انصراف از خوابگاه می باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال اسکان دانشجویان نخواهد داشت.

یادآوری شش: زمان بازگشایی خوابگاه ها در نیم سال اول تحصیلی 98-97 از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 30/6/1397 خواهد بود.

 شماره تماس                    مستقیم  

پذیرش دختران                   82096300     

پشتیبانی اتوماسیون خوابگاهی    88010708- 61115512                                                                                                 اداره کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران

 

 

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1397/06/03 تعداد دفعات مشاهده    :   8484 بار