صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
اطلاعیه اسکان تابستانی سال تحصیلی 97-96در خوابگاههای دانشگاه تهران(دختران)

اطلاعیه اسکان تابستانی سال تحصیلی 97-96در خوابگاههای دانشگاه تهران(دختران)

پایان اسکان ترم دوم سال تحصیلی 97-96 برای دانشجویان 15 تیر ماه می باشد.

الف: دانشجویان ساکن تمام مقاطع که مجاز به اسکان تابستانی نمی­باشند، باید تا ساعت10 روزجمعه مورخ  15/4/97  نسبت به تخلیه کامل اتاق و تحویل وسایل به انبار اقدام نمایند.

یادآوری 1- انبارها از تاریخ اول تیرماه آماده تحویل گرفتن اسباب و وسایل دانشجویان می­باشند.

ب: اسکان تابستانی دانشجویان روزانه غیربومی مجاز به شرح زیر می باشد:

1-دانشجویان دوره دکتری ورودی­های 95 و ماقبل

2-دانشجویان دکتری حرفه­ای ورودی های 93 و ماقبل

3-دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 94 و 95

4-سایر دانشجویان واجد شرایط روزانه متقاضی اسکان می توانند از طریق ((پیش ثبت نام )) اقدام نمایند.

 یادآوری2 :((پیش ثبت نام))

دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی 96 و نیزکارشناسی ورودی 95 وماقبل می بایست درسامانه گلستان (dorm.ut.ac.ir)  درخواست اسکان ترم تابستان  را مطابق شرایط ذیل تکمیل و بارگذاری نمایند:

الف- دانشجویان روزانه غیر بومی ساکن خوابگاه ، مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته ورودی 96 می بایست از تاریخ 12/3/1397 الی 27/3/1397 با تکمیل فرم  درخواست اسکان تابستان (اینجا )  و بارگذاری آن در سامانه خوابگاهی گلستان نسبت به پیش ثبت نام اسکان تابستانه اقدام نمایند.

ب-دانشجویان روزانه غیر بومی ساکن خوابگاه ، مقطع کارشناسی ورودی 95 به ما قبل رشته­هایی که کارآموزی، کارورزی ،پایان نامه و تمرین پژوهش در واحدهای آموزشی آنها منظور شده است در صورت ارائه اعلام نیاز از محل کارآموزی با مهر و تایید آموزش دانشکده و یا ارائه انتخاب واحد برای پروژه و پایان نامه با تایید آموزش دانشکده  به همراه فرم  معرفی نامه از معاونت دانشجویی پردیس / دانشکده ( اینجا )  از تاریخ 21/3/1397 الی 30/3/1397 جهت بارگذاری مدارک در سامانه خوابگاهی گلستان نسبت به پیش ثبت نام اسکان تابستانه اقدام نمایند.

 ( تذکر مهم : الزامیست تمامی مدارک با مهر و امضاء آموزش دانشکده و نیز مهر و امضاء نهایی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده رسیده باشد لذا  به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

یادآوری 3- در تابستان 97-96 به جهت انجام تعمیر سیستم­های تاسیساتی و بهداشتی و عمرانی ساختمان فاطمیه 2 و فاطمیه 4 در  مجتمع فاطمیه  امکان اسکان دانشجویان وجود ندارد و دانشجویان حائز شرایط ساکن در آن ساختمان­ها به ساختمان­های دیگر انتقال داده خواهند شد.   

یادآوری 4- خوابگاههای  چمران به طور کامل تعطیل خواهد بود.

یادآوری 5-دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روزانه مجاز ساکن خوابگاه های چمران  در صورت حائز شرایط بودن اسکان خوابگاه تابستانی می­توانند در بازه رزرو  در ظرفیت خالی ساختمانهای فعال مجتمع فاطمیه جهت ثبت نام اقدام نمایند.

یادآوری 6:  پذیرش اسکان برای دانشجویان نوبت دوم و فیض کاشانی در تابستان امکانپذیر نمی­باشد.

ج: بازه تمدید خوابگاه تابستان

مقطع تحصیلی

شروع

خاتمه

توضیحات

دکتری تخصصی پیوسته و ناپیوسته 

3/4/1397

ساعت 15

6/4/1397

ساعت 23

تمدید (به غیر فاطمیه4 و مجتمع چمران )

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 و  دکتری حرفه ای ورودی 93 و ماقبل

3/4/1397

ساعت 12

6/4/1397

ساعت 23

 

تمدید (به غیر از ساکنین ساختمان فاطمیه 4)

یادآوری 7 دانشجویان مجاز به اسکان خوابگاه در ساختمانهای تعطیل مجتمع فاطمیه 4 و مجتمع چمران ، می توانند در بازه رزرو نسبت به انتخاب اتاق در ظرفیت خالی ساختمانهای فعال اقدام نمایند.

تذکر مهم : دانشجویان ساکن فاطمیه 2 که ساختمان آنها جهت  تعمیرات در ایام تابستان تعطیل خواهد بود ؛ در ابتدا در بازه ثبت نام در همان اتاق خود تمدید نمایند تا به محض شروع ترم تابستان جابجای آنها به یک از ساختمان های  فاطمیه مهیا گردد.

تبصره 1: در بازه اسکان تابستان امکان جابجایی اتاق مقدور نمی باشد لذا چنانچه دانشجویی درخواست تغییر اتاق دارد      می تواند به جای تمدید ، در بازه رزرو نسبت به انتخاب اتاق جدید اقدام نماید.

د : بازه رزرو 

مقطع

شروع

خاتمه

توضیحات

 

دکتری تخصصی پیوسته و ناپیوسته

9/4/1397

ساعت 12

12/4/1397

ساعت 23

مشمول دانشجویان ساکن ساختمانهای تعطیل شده و جا مانده های بازه تمدید و تایید مدرک شده پیش ثبت نام

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری حرفه ای ورودی 93 و ماقبل

9/4/1397

ساعت 17

12/4/1397

ساعت 23

مشمول دانشجویان ساکن ساختمانهای تعطیل شده و جا مانده های بازه تمدید و تایید مدرک شده پیش ثبت نام

 

کارشناسی ورودی 95 و ماقبل

10/4/1397

ساعت 12

13/4/1397

ساعت 23

مشمولین مدارک تاییده شده پیش ثبت نام

(نام ساختمان متعاقبا اعلام خواهد شد)

یادآوری 9: دانشجویان دکتری ، کارشناسی ارشد و  کارشناسی  یادآوری 2 و  دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد  ساختمان فاطمیه 4 و نیز دانشجویان روزانه غیر بومی ساکن که در بازه تمدید امکان تمدید نداشته اند و یا درآن بازه تمدید جا مانده اند ، می توانند طبق جدول فوق  نسبت به رزرو و ثبت­ نام نهایی خوابگاه تابستانی اقدام نمایند.

تبصره2: دانشجویان  کارشناسی واجد شرایط ((بند ب  یادآوری 2 ))در یکی از ساختمانهای سطح شهر اسکان داده خواهند شد. 

: هزینه اسکان

هزینه واریزی اجاره بهاء خوابگاه طبق مقررات و تعرفه اعلام شده از صندوق رفاه دانشجویان و به صورت پرداخت نقدی خواهد بود .لذا در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء خوابگاه تا پایان بازه ثبت نام (15/4/1397) سکونت رزرو شده توسط سیستم به طور خودکار لغو خواهد شد.

تبصره 3: طبق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان در صورت انصراف بعد از پرداخت هزینه ، امکان استرداد هزینه واریزی وجود نخواهد داشت. 

و: شروع اسکان

شروع اسکان تابستانی در خوابگاه برای دانشجویان واجد شرایط فوق از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 23/4/397  لغایت29/6/1397 خواهد بود.

شماره تماس پذیرش خواهران .................................... 88013702 و82096300

با آرزوی توفیق

اموردانشجویی اداره کل امورخوابگاهها

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1397/03/02 تعداد دفعات مشاهده    :   3900 بار