صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 خوابگاههای دانشگاه تهران (دختران)

*   بسمه تعالی *

اطلاعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه تهران (دختران)

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند، با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی اداره کل امور خوابگاهها دانشجویان ساکن شاغل به تحصیل و دارای انتخاب واحد در نیمسال دوم تحصیلی 97-96 طبق جدول ذیل می­توانند در زمانبندی اعلام شده به سامانه خوابگاهی به آدرس: http://dorm.ut.ac.ir مراجعه و جهت اسکان اقدام نمایند.

( لازم به توضیح است (به استناد نامه 130/1/9098 مورخ 94/6/15 )براساس نامه شماره 130/11607 مورخ  96/7/29صندوق رفاه دانشجویان به معاون دانشجویی دانشگاه :

1-براساس بخشنامه صندوق رفاه هزینه خوابگاه برای هر نیمسال تا مدت 90 روز مشمول 10% تخفیف خواهد بود (تا تاریخ 15/2/1397)

2-در این سامانه از روز 91 تا پایان ترم تحصیلی تخفیف حذف و هزینه خوابگاه به صورت ((نقدی بدون تخیف )) محاسبه خواهد شد.(15/4/1397)

3- لذا درصورت عدم پرداخت تا پایان ترم تحصیلی هزینه خوابگاه مشمول جریمه دیرکرد (اصل +جریمه) خواهد شد.

4- همچنین امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی برای ترم بعد نخواهد بود مگر اینکه بدهی خوابگاه (اصل +جریمه) ترم قبل پرداخت گردد.)

 

((تذکر مهم: با عنایت به موارد فوق ، آخرین مهلت پرداخت هزینه ترم جاری (مهر 96) 10/11/1396 می باشد . لذا در صورت عدم پرداخت ؛ تمدید خوابگاه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (بهمن 96) امکان پذیر نخواهد بود. ))

 (جهت  پرداخت اجاره بها  لازم است  از مرورگر  Internet Explorer  با نسخه 10 به بالا استفاده شود ضمناً تاکید می شودحتی الامکان از زمان پرداخت بین ساعت 23 الی 1 بامداد خودداری گردد.)

الف-بازه  تمدید((شامل تمامی ساکنینی که  دارای سرترم فعال و انتخاب واحد در نیمسال بهمن 96 باشند.))

خوابگاه

مقطع / ورودی

شروع

خاتمه

شرایط اسکان

مجتمع فاطمیه و چمران و سارا و کیانوری

***کارشناسی ارشد

10/11/1396

ساعت 12

13/11/1396

ساعت 24

نفر اضافی (نفر پنجم) خوابگاه های که ظرفیت آنها کم شده در بازه رزرو اقدام نمایند

دکتری تخصصی ناپیوسته

10/11/1396

ساعت 14

13/11/1396

ساعت 24


دکتری حرفه­ای

10/11/1396

ساعت 14

13/11/1396

ساعت 24


دکتری تخصصی پیوسته

10/11/1396

ساعت 14

13/11/1396

ساعت 24


مجتمع چمران

کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه­ای

10/11/1396

ساعت 12

13/11/1396

ساعت 24


***: با توجه به استاندارد سازی ظرفیت تمامی اتاق خوابگاه فاطمیه 4 ( کاهش ظرفیت اتاقها از 5 نفره به 4 نفره)  ، فقط 4 نفر در اتاق قادر به تمدید خواهند بود. لذا نفر پنجم می تواند دربازه رزرو با یک روز زودتر نسبت به انتخاب اتاق در دیگر ساختمانهای مجاز جهت انتخاب اتاق اقدام نماید.

تبصره 1 ((مهم)) : دانشجویانی که مایلند با همان ظرفیت 5 نفره در ساختمان فاطمیه 4 اقامت داشته باشند؛ می بایست قبل ازشروع ثبت نامه ترم بهمن 96 ( نهایت تا 8 بهمن )توسط نماینده اتاق ، درخواست کتبی با امضاء هر پنج نفر اعضاء اتاق را به دفترپذیرش ارائه نماید.  

نکته اول : دانشجویانی که در بازه تمدید موفق به تمدید خوابگاه خود نشده اندو یا به علت تغییر ظرفیت اتاق امکان تمدید نداشته اند و یا تمایل به تغییر اتاق خود دارند می توانند در بازه رزرو نسبت به انتخاب اتاق جدید اقدام نمایند ..

نکته دوم :دانشجویانی که بعد از تمدید خوابگاه،به هر دلیلی منصرف شده و یا از تمدید اتاق رضایت نداشته باشند ؛ چنانچه پرداختی صورت نگرفته باشد ، می توانندبا استفاده از گزینه(( حذف در صفحه رزرو)) نسبت به لغوتمدید خوداقدام نمایند.

ب- بازه رزرو (روزانه  غیر بومی)

        دانشجویان جدیدالورود روزانه غیر بومی  بهمن 96 و دانشجویان ساکنی که در بازه تمدید  به هر دلیلی (موارد و نکات بالا ) موفق به تمدید اتاق نشده اند ؛ می­توانند طبق جدول زمانبندی زیر نسبت به رزرو خوابگاه خود اقدام نمایند.

خوابگاه

مقطع / ورودی

شروع

خاتمه

شرایط اسکان

مجتمع فاطمیه و چمران و سارا و کیانوری

 

کارشناسی ارشد ورودی 96

17/11/1396

ساعت 12

20/11/1396

ساعت 24

*****

کارشناسی ارشد و دکتری حرفه­ای

 

18/11/1396

ساعت 12

20/11/1396

ساعت 24

 

دکتری تخصصی ناپیوسته پیوسته

18/11/1396

ساعت 12

20/11/1396

ساعت 24

 

مجتمع چمران

کارشناسی پیوسته

دکتری حرفه­ای 

18/11/1396

ساعت 14

20/11/1396

ساعت 23

 

***** : در جهت رعایت حال دانشجویانی ساکن در ساختمان فاطمیه 4 که به علت استانداردشدن ظرفیت اتاقهای آنها ، امکان تمدید نداشتند ؛ امکان انتخاب اتاق با یک روز زودتر در بازه رزرو داده شده است.

ج: بازه انصراف و لغو خوابگاه ( لغو تمدید و یا رزرو اتاق)

     چناچه دانشجویی به هر علتی از سکونت خود در خوابگاه منصرف شده و تصمیم به حذف اسکان خود گرفته باشد ؛ در صورتی که هزینه اجاره بها را پرداخت نکرده باشد ، میتواند از گزینه ((حذف )) درصفحه ثبت اسکان خود ، حداکثر تا تاریخ 24/11/1396 نسبت به لغو اسکان ترم بهمن 96 اقدام نمایند. در غیر اینصورت اسکان آنهابه قوت خود باقی بوده و مبلغ هزینه اجاره بهای ترم به عهده آنها خواهد بود و در صورت عدم پرداخت بدهکار خوابگاه خواهد شد.

تبصره 2: دانشجویانی که بعد از پرداخت هزینه اجاره بها تصمیم به انصراف از خوابگاه گرفته باشند ؛ گزینه ((حذف)) غیر فعال شده و امکان لغو نخواهندداشت و چون هزینه واریزی مستقیم به حساب صندوق رفاه دانشجویان انجام شده ، طبق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان امکان عودت اجاره بها نخواهیم بود.

د- بازه جابه جایی

      با عنایت به درخواست دانشجویان در ترم های گذشته و نظر به ایجاد فرصت لازم جهت بررسی دانشجویان از وضعیت هم اتاقی های خود ؛ مدیریت خوابگاه بازه جابه جایی را با یک هفته فاصله از آخرین روز بازه رزرو در نظر گرفته است تا ضمن تصمیم نهایی دانشجو جهت ادامه سکونت درخوابگاه ؛ نسبت به جابجایی اتاق خود فرصت تصمیم گیری را داشته باشد. لذا تاکید می شود بعد از بازه جابجایی امکان هیچگونه جابه جایی و یا تغییر اتاق نخواهیم بود. 

خوابگاه

مقطع

شروع

اتمام

توضیحات

 

مجتمع فاطمیه و سارا و کیانوری

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی)پیوسته- نا پیوسته)

دکتری حرفه ای

25/11/1396

ساعت 12

28/11/1396

ساعت 24

 ** دانشجویان روزانه پردیس فنی امکان جابه جایی از سارا به فاطمیه و یا باالعکس را خواهند داشت**

 

 

مجتمع چمران

کارشناسی

دکتری حرفه ای

25/11/1396

ساعت 14

28/11/1396

ساعت 24

·          ورودی 96 علاوه بر ساختمان خود (72) ، در ساختمان (71) نیز میتوانند اقدام به جایی کنند.

·          ورودی 95 علاوه بر ساختمان خود (71) ، در ساختمان (70) نیز میتوانند اقدام به جایی کنند.

·          ورودی 94 علاوه بر ساختمان خود (70) ، در ساختمان (فیض) نیز میتوانند اقدام به جایی کنند.

 

 

نکته سوم : در جابجایی اتاق خوابگاه های فاطمیه دانشجویان ارشد و دکتری حرفه ای در ساختمانها و اتاقهای کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و دانشجویان دکتری تخصصی در ساختمانها و اتاقهای دکتری تخصصی مجاز به جابجایی می باشند.

 نکته چهارم : انتقال و جابه جایی دانشجویان ارشد و دکتری ورودیهای بالاتر به ساختمان فاطمیه 4 و کیانوری امکان پذیر نمی باشد.

نکته پنجم  : دانشجویان کارشناسی ساکن مجتمع چمران جهت جابه جایی به توضیحات جدول توجه کافی داشته باشند.

نکته ششم  : برای جابه جایی اتاق توجه شود که بر اساس آئین نامه خوابگاهی صندوق رفاه ؛ دانشجو در صورت جابه جایی از ظرفیت بیشتر به ظرفیت کمتر مستلزم پرداخت ما به التفاوت خواهد بود و همچنین به دلیل پرداخت مستقیم اجاره بها به حساب صندوق رفاه ، در صورت جا به جایی از ظرفیت کمتر  به ظرفیت بیشتر  ، عودت مبالغ پرداخت اضافی امکان پذیر نخواهد بود .

ه : یادآوری های مهم 

یادآوری 1: تخصیص خوابگاه به صورت یک نیمسال کامل می‌باشد لذا درصورت انصراف و تخلیه زود هنگام  ((بعد از بازه انصراف و لغو خوابگاه ))، با توجه به اینکه پرداخت مستقیم به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود امکان عودت اجاره بهاء پرداختی میسر نمی باشد و یا در صورت عدم پرداخت بدهکار خواهد شد.

یادآوری 2 : در صورتیکه دانشجوئی بدون اطلاع پذیرش خوابگاه، اقدام به جابجایی اتاق نیمسال قبل خود کرده باشد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان تمدید اتاق فعلی دانشجو متوجه خوابگاه نخواهد گردید.

یادآوری3: در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه به هردلیلی شاغل به تحصیل نیمسال دوم سال تحصیلی96-97 شناخته نشود،(مرخصی تحصیلی،حذف ترم و ...) و یا دفاع قبل از ترم داشته باشد اسکان دانشجو لغو و عودت مبلغ اجاره بهاء خوابگاه امکان پذیر نخواهد بود.

یادآوری4: در صورتیکه عدم حضور دانشجویی پس از رزرو یا تمدید خوابگاه محرز شود ؛ علاوه بر لغو سکونت خوابگاه و عدم عودت مبلغ اجاره بها؛  دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

یادآوری5: عدم مراجعه دانشجویان جهت ثبت نام در تاریخ های ذکر شده به سامانه به منزله انصراف از خوابگاه می باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال اسکان این دانشجویان نخواهد داشت.

یادآوری 6: آخرین روز اسکان درخوابگاه برای نیمسال بهمن 96 در تاریخ 15/4/1397 ساعت 12 ظهر خواهد بود.

 

 

 شماره تماس

خط مستقیم

خط داخلی

پذیرش فاطمیه

-

6300

دفتر سرپرستی فاطمیه

88013702

5857

پشتیبانی اتوماسیون خوابگاهی (مرکز انفورماتیک)

88010708

5512

دفتر معاونت دانشجویی اداره کل امور خوابگاهها

88635915

5492

پیش شماره   امور خوابگاهها برای خطوط داخلی

***

8209 و 6111

 

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1396/11/01 تعداد دفعات مشاهده    :   5664 بار