صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
برنامه هفتگی اماکن ورزشی دانشگاه تهران برای دانشجویان ساکن خوابگاههای سطح شهر

برنامه هفتگی اماکن ورزشی دانشگاه تهران

جهت استفاده دانشجویان ساکن خوابگاههای سطح شهر         

(نیمسال اول97-96)

     برنامه سالن بدنسازی 16آذر                                                                     برنامه چمن مصنوعی 16 آذر                                                                    سالن ورزشی چندمنظوره شماره 2 (16 آذر)

   ساعت

روز             

22:30 20:30

 

   ساعت

روز

17 15:30

18:30 - 17

20 18:30

21:30 - 20

 

    ساعت

روز

22 20:30

23-22

24-23

شنبه

 

خوابگاه های سطح شهر

شنبه

 

 

قدس 1

ضیاء

فارابی

شنبه

 

حافظ

وصال

یکشنبه

خوابگاه های سطح شهر

یکشنبه

 

 

16 آذر 1

16 آذر 2

یکشنبه

 

شهریار

عطار شرقی

دوشنبه

خوابگاه های سطح شهر

دوشنبه

 

 

حسابی

خوارزمی

امین

دوشنبه

 

اسکو

13 آبان

سه شنبه

خوابگاه های سطح شهر

سه شنبه

 

 

شهریار

ولیعصر

سه شنبه

 

شهدای دانشجو

قدس 1

چهارشنبه

خوابگاه های سطح شهر

چهارشنبه

 

 

رودکی

عطار شرقی

چهارشنبه

 

16 آذر 1

16 آذر 2

پنجشنبه

خوابگاه های سطح شهر

پنجشنبه

 

حافظ

13 آبان

شهدای دانشجو

پنجشنبه

قدس3

ضیاء

فارابی

حسابی

جمعه

تعطیل

جمعه

قدس 3

قدس 3

اسکو

وصال

جمعه

رودکی

ولیعصر

خوارزمی

امین

                                                                                                                        

18/09/96                                                                                                                                          تربیت بدنی اداره کل خوابگاهها

    گروه خبري   :   تازه های آموزش تاریخ    :   1396/10/04 تعداد دفعات مشاهده    :   366 بار