صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
اطلاعیه شماره 2 کاردر قبال اسکان نیمسال اول سال تحصیلی 96 ـ 97

معاونت فرهنگی کوی دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره 2 کاردر قبال اسکان نیمسال اول سال تحصیلی 96 ـ 97

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم که در بازه زمانی اعلام شده برای ارسال مشخصات وفرم ثبت نام به سایت  مراجعه کرده اند ولی موفق به دریافت فرم هایword و Excel اعلام شده نگشته اند می رساند ، به دلیل مشکلی که در بخش آپلود سایت  بوجود آمده است ضمن تمدید زمان ثبت نام تا تاریخ روز جمعه 24/6/96 می توانندفرم های PDF بارگزاری شده را به صورت دست نویس تکمیل کرده وباالصاق یک قطعه عکس اسکن نموده یاعکس گرفته به آدرس ایمیل farhangikouy@yahoo.com ارسال نمایند.

شماره تماس های مسئولین واحدهایاداری معاونت فرهنگی  درصورت نیاز:

1ـ امور فرهنگی ، کتابخانه وسایت اینترنتی پسران (آقای خزائی):82095714

2ـ تربیت بدنی پسران  (آقای آدینه وند): 61116925

3ـ امور فرهنگی وتربیت بدنی دختران فاطمیه ، چمران وکیانوری (خانم حسینی ): 61116211

4ـروابط عمومی (آقای میرزایی): 82095700

5ـکتابخانه دختران ،فاطمیه و چمران (خانم خلیل مقدم): 82095854  

 

روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها

 

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1396/06/16 تعداد دفعات مشاهده    :   4294 بار