صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
اطلاعیه ثبت نام خوابگاههای کوی دانشگاه (پسران) - نیمسال اول 97-96

به نام خدا

اطلاعیه ثبت نام خوابگاههای کوی دانشگاه (پسران)

نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، با تمهیدات درنظر گرفته شده از سوی اداره کل امور خوابگاهها، کلیه دانشجویان ساکن روزانه غیربومی شاغل به تحصیل ودارای انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 طبق جدول ذیل می توانند در زمان بندی اعلام شده با مراجعه به سامانه خوابگاهی به آدرس http://ems.ut.ac.ir  و یا از طریق سایت کوی دانشگاه جهت  اسکان اقدام نمایند .

لازم به ذکر است جهت انجام کلیه مراحل ثبت نام اعم از بازه تمدید؛ بازه رزرو و بازه جا به جایی و نیز پرداخت اجاره بهاه از مرورگر  Internet Explorer با ورژن 10 به بالا استفاده شود. ضمنا تاکید میشود حدالامکان از زمان پرداخت بین ساعت 23 الی 1 بامداد خودداری گردد.

 

الف- تمدید(روزانه غیر بومی )

بازه تمدید صرفاٌ برای دانشجویانی که درترم بهمن 95  در خوابگاه سکونت و ثبت سامانه شده باشند ؛ امکان پذیر خواهد بود .

مقطع / ورودی

شروع

خاتمه

توضیحات

دکتری تخصصی مهر 92 به بعد(سنواتی و مجاز)

دکتری تخصصی پیوسته  ورودی 88 الی 95

11/6/96

ساعت 12

14/6/96

ساعت 22


کارشناسی ارشد ورودی 95 و بهمن 94  

دکتری حرفه ای ورودی 91 به بعد

96/6/11

ساعت 14

96/6/14

ساعت 22

تمدید در خوابگاه های سنواتی (شهید علی محمدی و 18 ) و نیز ساختمان 14-15-16 و طبقه دوم و سوم ساختمان 7 (اسکان جدیدالورود) امکان پذیر نمی باشد.     

کارشناسی ا رشد  ورودی مهر  94(سنواتی)و دکتری حرفه ای  90 (سنواتی )

96/6/11

ساعت 14

96/6/14

ساعت 22

ساختمان 18 وشهید علی محمدی  = دانشجویان سنواتی ساختمانها دیگر می توانند  در بازه رزرو در فضای خالی این دو ساختمان اسکان یابند.

 کارشناسی ورودی 93 الی 95 و بهمن 92

96/6/12

ساعت 10   

96/6/14

ساعت 22

خوابگاهها و اتاقهایی که در بازه تمدید فعال نمی باشند ساکنین آنها می بایست در بازه رزرو نسبت به دریافت اتاق در ظرفیتهای خالی اقدام نمایند.

تذکر1 -دانشجویانی که نمی توانند در بازه تمدید اتاق  قبلی خود را تمدید نمایند  می بایست دربازه رزرو نسبت به اسکان در فضای خالی دیگر ساختمانهای خوابگاه اقدام کنند.

تذکر2 - دانشجویانی که موفق به تمدیداتاق قبلی خود  نشده اند و یا تمایل به تمدید ندارند ، می توانند در بازه رزرو نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند.

تذکر 3 -دانشجویان کارشناسی  دانشکده تربیت بدنی ساکن در ساختمانهای غیراز عطار شرقی امکان تمدید نداشته و در بازه رزرو میتوانند در ساختمان عطار شرقی نسبت به اسکان اقدام نمایند.ضمنا به دلیل تغییر کاربری ساختمان عطار غربی ، ساکنین مجاز این ساختمان امکان تمدید نداشته و در بازه رزرو در ساختمانهای دیگر اقدام نمایند

تذکر 4 - ساکنین ساختمان پرفسور حسابی درصورتی که از وضعیت استعداددرخشانی خود مطمئن هستند می توانند خوابگاه خودرا تمدید کنند و نامه تایید استعداددرخشانی خودرا تا 5/7/96 تحویل پذیرش سطح شهر (واقع در خوابگاه رودکی  به آدرس خ قدس .خ ایتالیا .پلاک 45) نمایند. درصورت عدم ارائه تاییدیه استعداد درخشان از دانشکده مربوطه؛ سکونت در خوابگاه پرفسور حسابی لغو خواهد شد.

تذکر5- کلیه ساکنین مجاز که به علت تغییر کاربری ساختمان امکان تمدید ندارند؛در بازه رزرو نسبت به انتخاب و ثبت اتاق اقدام نمایند.

 

 

 

 

ب-رزرو( روزانه غیر بومی )

مقطع / ورودی

شروع

خاتمه

اسکان جدید

دکتری تخصصی ورودی 92الی 95

دکتری تخصصی پیوسته ورودی 88 به بعد

96/6/19

ساعت 10

96/6/21

ساعت 22

ساختمانهای معین دکترای

کارشناسی ارشد ورودی 95 و بهمن 94

دکتری حرفه ای ورودی 91 الی 93

1396/6/19

ساعت 12

21/6/1396

ساعت 22

ساختمانهای معین  کارشناسی ارشد

 

کارشناسی ا رشد  ورودی مهر  94(سنواتی)و دکتری حرفه ای 90 (سنواتی )

96/6/19

ساعت 12

96/6/21

ساعت 22

ساختمان 18 وشهید علی محمدی

کارشناسی  سالهای 93 الی 95

ورودی  بهمن 92

95/6/19

ساعت 15

95/6/21

ساعت 22

ساختمانهای معین کارشناسیتذکر1: دانشجویان مجازاستعداد درخشان در خوابگاه غیر پروفسور حسابی در صورت احراز شرایط می توانند با نامه و تاییده آموزش دانشکده مربوطه بعد از بازه رزرو به پذیرش سطح شهر واقع در رودکی به آدرس خ قدس .نبش کوچه ایتالیا پلاک 45 مراجعه نمایند.

 

 

ج-جابجایی

 

خوابگاه

مقطع

شروع

اتمام

توضیحات

مجتمع کوی

کارشناسی ارشد ورودی 95 و بهمن 94

دکتری حرفه ای ورودی 91 تا 93

96/6/22

ساعت12

96/6/23

ساعت 22

جابه جایی به غیر ساختمان های  سنواتی امکان پذیر می باشد

مجتمع کوی

کارشناسی ارشد ورودی 94

دکتری حرفه ای ورودی 90

96/6/22

ساعت12

96/6/23

ساعت 22

جابه جایی فقط در ساختمان های  سنواتی امکان پذیر می باشد

مجتمع کوی

دکتری تخصصی

95/6/22

ساعت 12

95/6/23

ساعت 22

جابه جایی فقط در ساختمان های دکتری امکان پذیر می باشد

 

خوابگاه های سطح شهر

 

 

کارشناسی و

دکتری حرفه ای 94 به بعد

95/6/22

ساعت 15

95/6/22

ساعت22

درکلیه ساختمان های سطح شهر به غیر از ساختمان  امین پرفسور حسابی و عطار شرقی

 

تذکر 1 : جابه جایی اتاق در خوابگاه های مجتمع کوی پسران  ، دانشجویان ارشد و دکتری حرفه ای در ساختمانها و اتاقهای کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و دانشجویان دکتری تخصصی در ساختمانها و اتاقهای دکتری تخصصی مجاز به جابجایی می باشند.

تذکر 2 : دانشجویان ساکن در خوابگاه امین , عطار شرقی و پرفسور حسابی  تنها درهمان خوابگاه مجاز به جابه جایی خواهند بود.

تذکر3: برای جابه جایی اتاق توجه شود که بر اساس آئین نامه خوابگاهی صندوق رفاه ؛ دانشجو در صورت جابه جایی از ظرفیت بیشتر به ظرفیت کمتر مستلزم پرداخت ما به التفاوت خواهد بود و همچنین به دلیل پرداخت مستقیم اجاره بها به حساب صندوق رفاه ، در صورت جا به جایی از ظرفیت کمتر  به ظرفیت بیشتر  ،عودت مبالغ پرداخت اضافی امکان پذیر نخواهد بود

 

ج :یادآوری های مهم 

یادآوری یک: ثبت نام و پرداخت اجاره بهاء خوابگاهها به صورت الکترونیکی تا ساعت 23  روز سه شنبه مورخ 21/6/96 می باشد.در صورت عدم پرداخت اجاره بها در بازه زمانی مذکور، سکونت رزرو شده توسط سیستم به طور خودکار لغو و ظرفیت اتاق توسط سیستم به دانشجویان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

لازم به ذکر است که جهت  پرداخت اجاره بها  لازم است مرورگر  Internet Explorer با ورژن 10 به بالا باشد

 

یادآوری دو: تخصیص خوابگاه به صورت یک نیمسال کامل می‌باشد لذا با عنایت به اینکه پرداخت مستقیم به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود درصورت انصراف و تخلیه زودهنگام، امکان عودت اجاره بهاء پرداختی میسر نمی باشد.

یادآوری سه: با عنایت به اینکه بازه تمدید خوابگاه مختص دانشجویان ساکن ترم بهمن 95 می باشد در صورتیکه دانشجوئی بدون اطلاع پذیرش خوابگاه، اقدام به جابجایی اتاق نیمسال قبل خود کرده باشد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان تمدید اتاق فعلی دانشجو متوجه خوابگاه نخواهد گردید.

یادآوری چهار: در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف اضافه به هردلیلی شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی97-96 شناخته نشود،(مرخصی تحصیلی،حذف ترم و ...) و یا دفاع قبل از ترم داشته باشد لغو اسکان بدون عودت مبلغ اجاره خوابگاه خواهد داشت.

یادآوری پنج: در صورتیکه عدم حضور دانشجویی پس از رزرو یا تمدید خوابگاه محرز شود ؛ علاوه بر لغو سکونت خوابگاه و عدم عودت مبلغ اجاره بها ؛ دانشجوی خاطی به کمیته انظباطی معرفی خواهد شد.

 

یادآوری شش: عدم مراجعه دانشجویان جهت ثبت نام در تاریخهای ذکر شده به سامانه بمنزله انصراف از خوابگاه می باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال اسکان دانشجویان نخواهد داشت.

یادآوری هفت: زمان بازگشایی خوابگاه ها در نیم سال اول تحصیلی 97-96 از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 31/6/96 خواهد بود.

 دانشجویانی که علی رغم مهلت های مکرر اعلامی ، تاکنون نسبت به تسویه حساب اجاره بهای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95  و نیمسال تابستان  اقدام ننموده اند، امکان تمدید یا رزرو در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 را ندارند.

 

شماره تماس                                           مستقیم   یا   داخلی

پذیرش کوی پسران                                  88010706       82095500

پذیرش خوابگاههای سطح شهر                   88969741 

پشتیبانی اتوماسیون خوابگاهی                  88010708           82095512

 

 

اداره کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران

 

 

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1396/06/05 تعداد دفعات مشاهده    :   13911 بار