صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
اطلاعیه اسکان تابستانی سال تحصیلی 96-95 در خوابگاههای دانشگاه تهران(دختران)
اطلاعیه اسکان تابستانی سال تحصیلی 96-95 در خوابگاههای دانشگاه تهران(دختران)

پایان اسکان ترم دوم سال تحصیلی 96-95 برای دانشجویان 10 تیر ماه می باشد.

الف: دانشجویان ساکن تمام مقاطع که مجاز به اسکان تابستانی نمی­باشند، باید تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  10/4/96  نسبت به تخلیه کامل اتاق و تحویل وسایل به انبار اقدام نمایند.

یادآوری 1- انبارها از تاریخ 25 خرداد آماده تحویل گرفتن اسباب و وسایل دانشجویان می­باشند.

ب: اسکان تابستانی دانشجویان روزانه غیربومی مجاز  به شرح زیر می باشد:

1-دانشجویان دوره دکتری ورودی­های 94 و ماقبل

2-دانشجویان دکتری حرفه­ای ورودی های 92 و ماقبل

3-دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 93 و 94

4-سایر دانشجویان روزانه متقاضی اسکان می توانند از طریق ((پیش ثبت نام )) اقدام نمایند.

 یادآوری2 :((پیش ثبت نام))

دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی 95 و نیزکارشناسی ورودی 92 و 93 می بایست درسامانه گلستان (dorm.ut.ac.ir)  درخواست اسکان ترم تابستان  را مطابق شرایط ذیل تکمیل و بارگذاری نمایند:

1- دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته ورودی 95 در صورت ارائه نامه از استاد راهنما با تائید آموزش پردیس /دانشکده به همراه معرفی نامه از معاون دانشجویی پردیس / دانشکده از تاریخ 96/3/16 الی 96/3/25 (به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد)

2-دانشجویان کارشناسی ورودی 93 به ما قبل رشته­هایی که کارآموزی، کارورزی ،پایان نامه و تمرین پژوهش در واحدهای آموزشی آنها منظور شده است در صورت ارائه اعلام نیاز از محل کارآموزی با مهر و تایید آموزش دانشکده و یا ارائه انتخاب واحد برای پروژه و پایان نامه با تایید آموزش دانشکده  به همراه  معرفی نامه از معاونت دانشجویی پردیس / دانشکده . از تاریخ 3/4/1396 الی 20/4/1396 (به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 یادآوری 3- در تابستان 96-95 به جهت انجام تعمیر سیستم­های تاسیساتی و بهداشتی و عمرانی در تعدادی از ساختمان­های مجتمع فاطمیه  امکان اسکان دانشجویان وجود ندارد و دانشجویان حائز شرایط ساکن در آن ساختمان­ها به ساختمان­های دیگر انتقال داده خواهند شد. این ساختمان ها در مجتمع فاطمیه  ساختمانهای فاطمیه 4 و فاطمیه 5  می باشند.  

یادآوری 4- خوابگاههای مجتمع  چمران به طور کامل تعطیل خواهد بود.

یادآوری 5-دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روزانه مجاز ساکن خوابگاه های چمران  در صورت حائز شرایط بودن اسکان خوابگاه تابستانی می­توانند در بازه رزرو  در ظرفیت خالی ساختمانهای فعال مجتمع فاطمیه جهت ثبت نام اقدام نمایند.

یادآوری 6:  پذیرش اسکان برای دانشجویان بومی , نوبت دوم و فیض کاشانی در تابستان امکانپذیر نمی­باشد.

ج: بازه تمدید خوابگاه تابستان

مقطع تحصیلی

شروع

خاتمه

توضیحات

دکتری تخصصی پیوسته و ناپیوسته 

27/3/1396

ساعت 15

31/3/1396

ساعت 24

تمدید (به غیر فاطمیه 5 و مجتمع چمران )

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 و  دکتری حرفه ای ورودی 92 و ماقبل

28/3/1396

ساعت 12

31/3/1396

ساعت 24

 

تمدید (به غیر از ساکنین ساختمان فاطمیه 4 و مجتمع چمران)

یادآوری 7 دانشجویان مجاز به اسکان خوابگاه در ساختمانهای مجتمع فاطمیه و مجتمع چمران  که امکان تمدید ندارند، می توانند در بازه رزرو نسبت به انتخاب اتاق در ظرفیت خالی ساختمانهای فعال اقدام نمایند.

تبصره 1: در بازه اسکان تابستان امکان جابجایی اتاق مقدور نمی باشد.

 د : بازه رزرو 

مقطع

شروع

خاتمه

توضیحات

 

دکتری تخصصی پیوسته و ناپیوسته

3/4/1396

ساعت 12

6/4/1396

ساعت 23

مشمولین ساختمانهای تعطیل شده و جا مانده های بازه تمدید

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری حرفه ای ورودی 92 و ماقبل

3/4/1396

ساعت 17

6/4/1396

ساعت 23

مشمولین ساختمانهای تعطیل شده و جا مانده های بازه تمدید

 

کارشناسی ورودی 93 و ماقبل

10/4/1396

ساعت 12

21/4/1396

ساعت 23

خوابگاه وصال 

یادآوری 8:دانشجویان کارشناسی بند ب  (یادآوری 2 )و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد  مشمول یادآوری  3 (ساختمان فاطمیه 4 و فاطمیه 5)  و نیز دانشجویان روزانه مجاز به سکونت  که در بازه تمدید امکان تمدید نداشته اند، می توانند طبق جدول فوق  نسبت به رزرو و ثبت­ نام نهایی خوابگاه تابستانی اقدام نمایند.

تبصره2: دانشجویان  کارشناسی واجد شرایط ((بند ب  یادآوری 2 ))در یکی از ساختمانهای سطح شهر اسکان داده خواهند شد. 

: هزینه اسکان

هزینه واریزی اجاره بهاء خوابگاه طبق تعرفه اعلام شده از صندوق رفاه دانشجویان و به صورت پرداخت نقدی خواهد بود .لذا در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء خوابگاه تا پایان بازه ثبت نام (6/4/1396) سکونت رزرو شده توسط سیستم به طور خودکار لغو خواهد شد.

تبصره 3 : ((ویژه  دانشجویان کارشناسی ))با توجه به اینکه بازه ثبت نام مقطع  کارشناسی از تاریخ  8/4/96 شروع خواهد شد در صورت عدم پرداخت تا پایان بازه ثبت نام (21/4/1396))  سکونت رزرو شده به طور خودکار لغو خواهد شد.

تبصره 4: طبق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان در صورت انصراف بعد از پرداخت هزینه ، امکان استرداد هزینه واریزی وجود نخواهد داشت. 

و: شروع اسکان

شروع اسکان تابستانی در خوابگاه برای دانشجویان واجد شرایط فوق از مورخ 20/4/1396  لغایت 30/6/1396 خواهد بود.

 

با آرزوی توفیق

اموردانشجویی اداره کل امورخوابگاهها

 

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1396/03/10 تعداد دفعات مشاهده    :   5935 بار