صفحه اصلی > اطلاعیه ها - جزئيات اخبار
اطلاعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه تهران(پسران) نیمسال دوم 96-95

*   بسمه تعالی *

اطلاعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه تهران (پسران)

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می­رساند، با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی اداره کل امور خوابگاهها  کلیه دانشجویان ساکن شاغل به تحصیل و دارای انتخاب واحد در نیمسال دوم تحصیلی 95-96 طبق جدول ذیل می­توانند در زمانبندی اعلام شده با مراجعه به سامانه خوابگاهی به آدرس: http://dorm.ut.ac.ir مراجعه و جهت اسکان اقدام نمایند.

(دانشجوی گرامی :جهت  پرداخت اجاره بها  لازم است  از مرورگر  Internet Explorer  با نسخه 10 به بالا استفاده شود )

الف- تمدید

خوابگاه

مقطع / ورودی

شروع

خاتمه

شرایط اسکان

کوی پسران

کارشناسی ارشد

5/11/95

ساعت 10

13/11/59

ساعت 24

تمدید (به غیر از ساکنین سنواتی طبقه اول و دوم ساختمان های امام علی (ع) و  مصلی نژاد و ساختمان 16)

دکتری تخصصی ناپیوسته

95/11/5      ساعت 14

13/11/59 ساعت 24

تمدید

دکتری حرفه­ای

6/11/95

ساعت 14

13/11/95

ساعت 24

تمدید (به غیر از ساکنین سنواتی طبقه اول و دوم ساختمان های امام علی (ع) و  مصلی نژاد و ساختمان 16)

دکتری تخصصی پیوسته

95/11/6    

ساعت 14

13/11/95 ساعت 24

تمدید

خوابگاه های سطح شهر

کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه­ای

6/11/95

ساعت 10

13/11/95 ساعت 24

تمدید

تذکر 1 کلیه دانشجویان (سنواتی) ساکن در طبقات اول و دوم  ساختمان های امام علی (ع) و  مصلی نژاد در بازه تمدید امکان تمدید نداشته و  می­بایست در بازه رزرو در فضاهای خالی طبقات سوم و چهارم ساختمانهای مذکور  نسبت به اسکان اقدام نمایند.

تذکر 2 -  کلیه ساکنین ساختمان 16 که به علت مشکلات تاسیساتی و بهداشتی خوابگاه امکان تمدید ندارند،  طبق اطلاعیه مندرج درسایت خوابگاه و ورودی  ساختمان 16 در مورخ 95/10/28 ؛ می توانند  نسبت به درخواست ثبت نام گروهی  تا تاریخ 95/11/6 با مراجعه به پذیرش کوی جهت اسکان در  ساختمان های امام علی (ع) و  مصلی نژاد اقدام نمایند و یا در بازه رزرو نسبت به انتخاب و ثبت اتاق در فضای خالی ساختمان­های دیگر کوی مبادرت نمایند.

تذکر 3: دانشجویانی که به هر دلیلی در بازه تمدید موفق به تمدید خوابگاه خود نشده اند و یا تمایل به تغییر اتاق خود دارند می توانند در بازه رزرو نسبت به انتخاب خوابگاه خود اقدام نمایند ..

تبصره 1: کلیه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) که در ترم مهر 951 در خوابگاه دانشجویی دانشگاه ساکن بودند فقط امکان تمدید خواهند داشت.

تذکر 4 : در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء خوابگاه  تا پایان روز 26 اسفند 95   ، سکونت رزرو شده توسط سیستم به طور خودکار لغو و هزینه خوابگاه برای کل ترم بدون تخفیف 20% و به عنوان ((بدهی خوابگاه)) در سامانه صندوق رفاه وزارت علوم برای  دانشجو لحاظ خواهد شد.

 تذکر 5 : هزینه واریزی  اجاره بهاء خوابگاه طبق تعرفه اعلام شده از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود لذا درصورت انصراف ازخوابگاه ویا لغو اسکان طبق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان  امکان عودت مبلغ نخواهد بود.

ب- رزرو (روزانه  غیر بومی)

دانشجویان جدیدالورود بهمن 95 و دانشجویان غیر بومی روزانه  که ترم گذشته ساکن خوابگاه نبوده اند و یا دانشجویان ساکن در ساختمان های 16 ، امام علی (ع) و  مصلی نژاد( به علت تغییر وضعیت) امکان تمدید نداشته اند و نیز دانشجویانی که در بازه تمدید موفق به تمدید نشده اند ؛می­توانند طبق جدول زمانبندی زیر نسبت به رزرو خوابگاه اقدام نمایند.

خوابگاه

مقطع / ورودی

شروع

خاتمه

شرایط اسکان

کوی پسران

کارشناسی ارشد و دکتری حرفه­ ای

(مجازین)

95/11/16

ساعت 10

95/11/17

ساعت 24

رزرو در فضاهای خالی خوابگاه

کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (سنواتی ها)

95/11/16

ساعت 10

95/11/17

ساعت 24

رزرو در فضای های خالی طبقه سوم و چهارم ساختمانهای امام علی (ع) و مصلی نژاد

دکتری تخصصی ناپیوسته پیوسته

95/11/16

ساعت 12

95/11/17

ساعت 24

رزرو در فضاهای خالی خوابگاه

خوابگاه های سطح شهر

کارشناسی پیوسته

دکتری حرفه ­ای  (سطح شهر)

95/11/16

ساعت 14

95/11/17

ساعت 24

رزرو در فضاهای خالی ساختمان­های سطح شهر

ج-جابجایی

خوابگاه

مقطع

شروع

اتمام

 

کوی پسران

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی)پیوسته- نا پیوسته)

دکتری حرفه ای

95/11/19

ساعت 10

95/11/20

ساعت 24

 

خوابگاه سطح شهر

کارشناسی

دکتری حرفه ای

95/11/19

ساعت 14

95/11/20

ساعت 24

تذکر 6:  دانشجویان سنواتی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای فقط امکان جابجایی در طبقات سوم و چهارم ساختمان های  امام علی (ع)  و مصلی نژاد را خواهند داشت.

تذکر 7 : در جابجایی اتاق خوابگاه های کوی پسران دانشجویان ارشد و دکتری حرفه ای در ساختمانها و اتاقهای کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و دانشجویان دکتری تخصصی در ساختمانها و اتاقهای دکتری تخصصی مجاز به جابجایی می باشند.

تذکر 8 : برای جابه جایی اتاق توجه شود که بر اساس آئین نامه خوابگاهی صندوق رفاه ؛ دانشجو در صورت جابه جایی از ظرفیت بیشتر به ظرفیت کمتر مستلزم پرداخت ما به التفاوت خواهد بود و همچنین به دلیل پرداخت مستقیم اجاره بها به حساب صندوق رفاه ، در صورت جا به جایی از ظرفیت کمتر به ظرفیت بیشتر ،عودت مبالغ پرداخت اضافی امکان پذیر نخواهد بود .

د : یادآوری های مهم 

یادآوری 1: تخصیص خوابگاه به صورت یک نیمسال کامل می‌باشد لذا با عنایت به اینکه پرداخت مستقیم به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود درصورت انصراف و تخلیه زودهنگام، امکان عودت اجاره بهاء پرداختی میسر نمی باشد.

یادآوری 2 : در صورتیکه دانشجوئی بدون اطلاع پذیرش خوابگاه، اقدام به جابجایی اتاق نیمسال قبل خود کرده باشد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان تمدید اتاق فعلی دانشجو متوجه خوابگاه نخواهد گردید.

یادآوری3: در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه به هردلیلی شاغل به تحصیل نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 شناخته نشود،(مرخصی تحصیلی،حذف ترم و ...) و یا دفاع قبل از ترم داشته باشد اسکان دانشجو لغو و عودت مبلغ اجاره بهاء خوابگاه امکان پذیر نخواهد بود.

یادآوری4: در صورتیکه عدم حضور دانشجویی پس از رزرو یا تمدید خوابگاه محرز شود ؛ علاوه بر لغو سکونت خوابگاه و عدم عودت مبلغ اجاره بها؛  دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

یادآوری5: عدم مراجعه دانشجویان جهت ثبت نام در تاریخ های ذکر شده به سامانه به منزله انصراف از خوابگاه می باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال اسکان این دانشجویان نخواهد داشت.

یادآوری 6: بعد از اتمام بازه اسکان نیم سال دوم 96-95 ؛ مسولین ساختمان ها جهت تحویل وسایل و اجناس اتاق به دانشجویان ساکن ، به اتاق ها مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل خواهند کرد.

 شماره تماس

خط مستقیم

خط داخلی

امور دانشجویی کوی پسران

88010706

5500

خوابگاه سطح شهر

88969741

***

پشتیبانی اتوماسیون خوابگاهی (مرکز انفورماتیک)

88010707

5512

دفتر معاونت دانشجویی اداره کل امور خوابگاهها

88635915

5492

امور دانشجویان متاهل

***

5800

پیش شماره   امور خوابگاهها برای خطوط داخلی

***

8209 و 6111

                                                                           روابط عمومی اداره امور خوابگاه ها

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1395/11/02 تعداد دفعات مشاهده    :   10528 بار