صفحه اصلی >  آرشيو اطلاعیه ها
گروه های خبری راهنما
  • رویداد های فرهنگی
  • تازه های آموزش
  • رویداد های ورزشی
  • اخبار سلامت
  • عمومی
    جستجو
عنوان :
کليدواژه ها :
تاریخ مخابره : / /
گروه خبري :
select
تمام موارد اختياري مي باشند.
 
با انتخاب هريک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهيد کرد. براي بازگشت به حالت اوليه کليد "نمايش همگي" را فشار دهيد.
 
 •   متقاضیان وام های ضروری و تحصیلی (سه ماهه بهار)
گروه خبريعمومی         تاریخ1397/03/01


 •   اختتامیه هفته خوابگاهها در کوی پسران
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/26


 •   اختتامیه هفته خوابگاهها در مجتمع چمران
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/26


 •   برنامه موسیقی در روز سه شنبه هفته خوابگاهها در مجتمع جلال ال احمد
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/24


 •   برنامه های سه شنبه هفته خوابگاهها در مجتمع دختران
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/24


 •   برنامه های روز دوشنبه هفته خوابگاهها در فاطمیه
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/23


 •   برنامه های روز دوشنبه هفته خوابگاهها در کوی پسران
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/23


 •   برنامه های روز دوشنبه هفته خوابگاهها در مجتمع چمران
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/23


 •   شرکت در جشنواره پخت غذا به مناسبت هفته خوابگاهها
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   مسابقه نقاشی کودکان در مجتمع متاهلین جلال به مناسبت هفته خوابگاهها
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   برنامه های روز یکشنبه هفته خوابگاهها در مجتمع چمران
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   برنامه های روز یکشنبه هفته خوابگاه در مجتمع فاطمیه
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   برنامه های روز یکشنبه هفته خوابگاه در کوی دانشگاه
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   مسابقات ورزشی هفته خوابگاهها در خوابگاههای سطح شهر
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   اولین روز هفته خوابگاهها در مجتمع متاهلین جلال آل احمد
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   اولین روز هفته خوابگاهها در خوابگاه کیانوری
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   مسابقه عکاسی در هفته خوابگاهها
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   اولین روز هفته خوابگاهها در مجتمع چمران
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   اولین روز هفته خوابگاهها در مجتمع فاطمیه
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


 •   اولین روز هفته خوابگاهها در کوی دانشگاه
گروه خبريرویداد های فرهنگی         تاریخ1397/02/22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...