سرکار خانم اعلایی
   کارشناس انفورماتیک
     تلفن تماس : 61116805-88010708
    پست الکترونیکی : ...
    صفحه خانگی : …
شرح وظايف اداره خدمات انفورماتيک و اطلاع رساني

*دریافت درخواستها و مشکلات در زمینه انفورماتیک ( سخت افزار, نرم افزار, شبکه وایرلس و شبکه وایرد)- و پیگیری تا حصول نتیجه از پیمانکاران مربوطه
* نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران سخت افزار, نرم افزار, شبکه وایرلس و شبکه وایرد.
*پیگیری و انجام تمامی موارد انفورماتیک مربوط با سایتهای کامپیوتر( سرکشی, عیب یابی جزئی و کلی) در سطح کلیه خوابگاههای خواهران, پسران و متاهلین
*پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به سخت افزار, نرم افزار و شبکه در بخشهای اداری, سایتها و خوابگاههای دانشجویی
*پیگیری تمامی امور تاسیساتی و حفاظتی مرتبط با سایتها و شبکه ها
*باز کردن سایت راس ساعت مقرر و تحویل گرفتن و بستن آن هر شب ساعت 24
*شرکت در جلسات مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها و ارائه گزارشات لازم
*ارائه گزارش ماهیانه و سه ماهه به معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها