گزارش فعاليتهاي واحد تربيت بدني در سال 1391

  بنام خدا

اهم گزارش فعالیتهای واحد تربیت بدنی اداره کل خوابگاههای دانشگاه تهران درسال 1391

1

جشنواره

اجرای مسابقات ورزشی رشته های مختلف در قالب دو جشنواره ورزشی بین دانشجویان پسر ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران (گرامیداشت شهدای دانشگاه تهران آذر ماه 91 وگرامیداشت دهه مبارک فجر بهمن ماه 91 ) واهداء جوایز توسط مدیریت خوابگاهها

2

مسابقات

اجرای مسابقات ورزشی بین دانشجویان پسر ساکن خوابگاههای متاهلین سطح شهر وغیر متاهلین کوی همراه با اهداء جوایز به برندگان مسابقات در مناسبتهای مختلف سال 91 در رشته های :پرتاب دارت،شوت توپ بسکتبال،والیبال، فوتسال،تنیس روی میز،آمادگی جسمانی،شوت پنالتی فوتسال،طناب زنی،روپایی با توپ فوتسال،طناب کشی تیمی، وزنه برداری(پارالیفتینگ پرس سینه)ورزش باستانی و دوومیدانی استقامتی.

3

دهه فجر

اجرای مسابقات ورزشی دررشته های مختلف بین دانشجویان پسر ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران (ویژه گرامیداشت دهه مبارک فجر 91 در بهمن ماه 91 ) واهداء جوایزبه برندگان در مسابقات توسط مدیریت خوابگاهها

4

هفته خوابگاه ها

اجرای مسابقات ورزشی دررشته های مختلف بین دانشجویان پسر ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران دررشته های والیبال ،فوتسال، وزنه برداری نتنیس روی میز، بدمینتون، پرتاب دارت ، طناب کشی،طناب زنی، شوت توپ بسکتبال(یژه گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشگاه تهران اردیبهشت ماه 91 ) واهداء جوایز توسط مدیریت خوابگاهها

 

 

 

                                                                                                            مدیریت فرهنگی ودانشجویی

                                                                                                       اداره کل خوابگاههای دانشگاه تهران