آقای حسین رجبی
    مدرک تحصیلی: ...
     تلفن تماس : ...
    پست الکترونیکی : ...
    صفحه خانگی : ...
شرح وظایف اداره حراست
شرح وظایف اداره حراست

-حراست به معنای پاسداری و مراقبت کردن و نهادی است که در قالب تشکیلات یک مجموعه اداری وجود دارد و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحرافات موجود
-حفظ اصول و تعمیق ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات
-ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت کشف هر گونه انحراف و تخلف و ارائه گزارش و رهنمودهای لازم در این زمینه به مراجع ذیصلاح
-به عنوان چشم مدیر در اداره و با عنایت به اشراف اطلاعاتی به مجموعه، ارائه مشاوره‌های لازم به مدیرکل
-پیگیری موارد نقض و تخلفات دانشجویی و... مطلع نمودن از کلیه موارد و رخدادها
-شناسایی کانون‌ها و تشکیلات و سرشاخه‌ها و... که موجبات انحرافات اخلاقی، اقتصادی و... می‌گردد و اتخاذ تدابیر و شیوه‌های انهدام کانون‌ها و... مربوطه و اخذ تصمیمات قانونی مرتبط با سرشاخه‌ها
-برقراری جلسات مستمر در راستای انعکاس رخدادها و اخبار و اطلاعات و تبادل شیوه‌ها و راهکارهای تصمیم‌گیری و امنیتی کنترلی و اخذ رویکردهای مدیرکل
-دریافت و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر کلان و مقطعی از منابع قانونی و اجرایی مافوق و انتقال به مدیرکل
-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق
 
واحدهای تابعه