معاونت دانشجویی

با ایجاد الگوهای مناسب در راستای ارتقاء سطح فرهنگی – علمی دانشجویان گام برمی‌دارد و تلاش و فعالیت‌هایی این معاونت در زمینه مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی – رفاهی و ... دانشجویان متمرکز می‌باشد، ضمن ایجاد بستری مناسب در راستای جذب مشارکت و همفکری دانشجویان با رویکردهای دانشجو محوری، در اداره امور و ارائه خدمات صنفی- رفاهی به نحو شایسته و مطلوب در حد مقررات و امکانات موجود کوشا می‌باشد.
-معاونت دانشجویی خوابگاه یکی از محوری‌ترین و حساس‌ترین معاونت‌های خوابگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و برنامه‌ریزی، اداره، هدایت کلیه امور دانشجویی خوابگاه از جمله خدمات دانشجویی اسکان، تغذیه، رفاه، انضباطی و سیاسگذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تامین نیازهای رفاهی و... دانشجویان در حد مقررات و ضوابط و نظارت و ارزیابی امور مربوطه را برعهده داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان و مدافع حقوق آنها در خوابگاه می‌باشد.

 
شرح وظایف معاونت دانشجویی
 • نظارت و ارزیابی بر عملکرد مسئولین وو روسای ادارات تابعه
 • برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای مناسب خدمات‌رسانی مطلوب به دانشجویان و سعی در رفع اشکالات و درخواست‌های دانشجویی 
 •  اتخاذ تدابیر و شیوه‌های جذب مشارکت و منابع مالی – رفاهی (بن، ارزاق، ملزومات آموزشی (لب‌تاب و...)) جهت دانشجویان و ارائه نظر و پیشنهادات در راستای ارائه خدمات هر چه بیشتر به دانشجویان
 • تعریف و ایجاد بسترهای مناسب کار دانشجویی در مجموعه خوابگاهها و نظارت بر حسن انجام کار و پرداخت‌ها
 •  برنامه‌ریزی در راستای جذب مشارکت و همفکری‌ها و دریافت نقطه نظرات دانشجویان
 • اتخاذ تدابیر و شیوه‌های نظارتی و کنترلی در راستای کیفیت بخشی مطلوب تغذیه با به کارگیری نظرات و پیشنهادات دانشجویان
 • برنامه‌ریزی در راستای اسکان مناسب متاهلین و توسعه فضای خوابگاهی
 • ایجاد هماهنگی و همسویی بین دانشکده‌ها و تمامی عناصر و واحدهای فعال دانشجویی
 • شرکت در جلسات شورای معاونین فرهنگی دانشکده‌ها و انعکاس انتظارات و قوانین و مقررات امور خوابگاهها و... 
 •  شرکت در جلسات هیئت رئیسه و ارائه نظر و گزارش فعالیت‌های ادارات تابعه
 • تشکیل جلسات دوره‌ای با روسای ادارات
 • شناسایی دانشجویان توانمند و اصلح و فعال
 • ارتباط موثر با ادارات دانشجویی، صندوق رفاه و شاهد و ایثارگر
 • اطلاع از آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و... صندوق رفاه، و اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح دانشجویان از طریق روسای ادارات تابعه