این ساختمان در سال 1373 با مساحت 5300 مترمربع در 4 طبقه با ظرفیت 475 نفر احداث شده است.
طبقه اول:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 112- 114- 118- 120(رو به سایه) و اتاقهای شماره111- 113- 115- 117- 119 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 101- 104- 106 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 102- 103- 105- 107 (آفتابگیر) قرار دارند.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارد.
اتاقهای شماره 98 تا 100 مخصوص دانشجویان ناظر شب، دفتر نهاد نمایندگی رهبری (اتاق شماره 108) و بسیج دانشجویی (اتاقهای 109و110) قرار دارند. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر می باشد.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 216- 218- 220- 224- 226 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 215- 217- 219- 221- 223- 225 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 202- 204- 206- 208- 210 – 212 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 201- 203- 205- 207- 209- 211- 213- 214 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر می باشد.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 316- 318- 320- 324- 326 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 315- 317- 319- 321- 322- 323- 325 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 302- 304- 306- 308- 310- 314 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 301- 303- 307- 309- 311- 312- 313 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر می باشد.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 416- 418- 422- 424- 426 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 415- 417- 419- 420- 421- 423- 425 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 402- 404- 406- 408- 410- 414 (رو به سایه) اتاقهای شماره 401- 430- 405- 407- 409- 411- 412- 413 (آفتابگیر) قرار دارند. سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر است.
زیر زمین:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن تلویزیون با مساحت 60 متر مربع، اتاق مجسمه سازی، انبار بسیج دانشجویی و انبار نهاد نمایندگی رهبری قرار دارند. در ضلع غربی نماز خانه به مساحت 174 متر مربع، سالن مطالعه به مساحت 50 متر مربع، اتاق تمرین موسیقی، آشپز خانه نهاد و انبار قرار دارند.
جهت مشاهده عکسهای قبل از بازسازی اینجا کلیک کنید.

 کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
نقاشی کامل+باز سازی لوله های آب سرد و گرم + ترمیم روشنایی + یخچال + ترمیم و باز سازی چاه‌های فاضلاب