کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
نقاشی کامل + نصب سیستم تهویه موتورخانه + ترمیم لوله کشی های آب سردو گرم ساختمان + سرویس موتورخانه