خوابگاه عطار که در میدان انقلاب– خیابان قدس– کوچه فردانش- پلاک 12 واقع است از 5 سال قبل بعنوان خوابگاه دانشجویی مورد استفاده قرار گرفت. این خوابگاه دارای دو بال غربی و شرقی می باشد.

بال غربی:
بال غربی این خوابگاه در 6 طبقه و دارای 25 اتاق با ظرفیت 95 نفر می باشد. این بال دارای 6 سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال و اجاق گاز می باشد. در طبقه اول این بال سالن مطالعه قرار دارد.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201 - 202- 203 (3 نفره)، 204 (4 نفره) و 205 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم :
اتاق های شماره 301 - 302- 303 (3 نفره)، 304 (4 نفره) و 305 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401 - 402- 403 (3 نفره)، 404 (4 نفره) و 405 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره 501 - 502- 503 (3 نفره)، 504 (4 نفره) و 505 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه ششم:
اتاق های شماره 601 - 602- 603 (3 نفره)، 604 (4 نفره) و 605 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
بال شرقی:
بال شرقی خوابگاه عطار در 5 طبقه و دارای 21 اتاق باظرفیت 77 نفر می باشد. این بال دارای 9 سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال، اجاق گاز می باشد.
طبقه اول:
اتاق های شماره 102- 103 (3 نفره)، 103 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201- 202- 204- 205 (3 نفره) و 203- 206 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301- 302- 304- 305 (3 نفره) و 303- 306 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401- 401- 404- 405 (3 نفره) و 403- 406 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.

 کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
نقاشی کامل+ سرویس اساسی موتور خانه+احداث محل توزیع غذا + تعمیر و تجهیز آشپزخانه و نصب کابینت + تعویض کامل لوله کشی ساختمان + سرویس رایزر ساختمان+ احداث توزیع محل غذا - ایجاد سالن اجتماعات در پارکینگ + ترمیم سیستم روشنایی